lördag 31 augusti 2013

Varför det är rationellt att lita på auktoriteter - med måtta

Efter vår diskussion på podcasten Mellan Svart och Vitt har Johannes Axelsson kommenterat mitt uttalande (ca 24:00) om den breda allmänhetens vaga uppfattning om, och dess passiva acceptans, av evolutionsteorin. På annan plats hoppas jag kunna diskutera Johannes vansinniga extrapolering till att samma sak skulle gälla för vetenskapkollektivet i stort, men här vill jag bara komma med ett klargörande:

När jag rapporterar om mina intryck att folk i allmänhet har en ganska vag uppfattning om evolutionsteorins detaljer, och passivt accepterar evolutionsteorin som ett faktum baserat på vad man har lärt sig i skolan, så vill jag absolut inte ge intrycket att jag dissar någon för detta. Tvärtom; jag applåderar den breda allmänheten för dess rationella och pragmatiska sätt att förhålla sig till kunskap.

Det pragmatiska förhållandet till det man lärde sig i skolan är just att anta att det stämmer på det stora hela, även om man inte har så bra koll på detaljerna. I en skola värd namnet bör eleverna översiktligt få lära sig det som representerar vetenskaplig konsensus - vilket torde vara den bästa approximation av verkligheten som vi har att tillgå.

Från mitt eget extremt snäva intresseperspektiv vore det naturligtvis önskvärt att alla människor visade större uppskattning för den fantastiska gobeläng av skönhet och brutalitet som evolutionen utgör, vävd över miljarder år av komplexa interaktioner.
Evolutionen är ett exceptionellt spektakel, som karakteriseras av både samarbete och konflikter.
Samarbete kan illustreras av pollinationssystem baserade på ett brett spektrum av interaktioner från mutualism till bedrägerier - här en storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia som suger nektar från oxtunga Anchusa officinalis.
Ofta är interaktionerna betydligt snaskigare: en Tyrannosaurus rex attackerar någon annan stackars dinosaurie (kritaperiodens motsvarighet till en gnu i en modern naturfilm); Nemo och Doris hotas av en djuphavsmarulk med ett spektakulärt lysorgan; en dykarbaggelarv Dytiscus sp fångar ett grodyngel med sina dödliga käkar i form av injektionsnålar som sprutar matsmältningsvätska rakt in i bytet. Äckligt, men effektivt.


En mer realistisk inställning är att flertalet människor har helt andra intressen, och man får vara glad om de har tagit till sig tid att studera argumenten för evolutionsteorin så mycket att de accepterar att vi härstammar från chimpanser- vilket tekniskt sett är fel, men skit i det just nu.

Eftersom ingen människa har tid att ordentligt sätta sig in i alla frågor så finns det naturligtvis inget alternativ till att lita på olika auktoriteter för att få information i de flesta fall. Ungjordskreationisternas gnällande om auktoritetstro hos sina meningsmotståndare är med andra ord inget annat än ett löjligt hyckleri och visar bara deras totala hemmablindhet (som jag spyr galla över här). Vad det handlar om är att välja sina auktoriteter med viss omsorg. Och då bör man i första hand vända sig till experterna - åtminstone tills man själv har hunnit sätta sig in i ämnet. Jag förnekar inte att även experter har fel ibland, eller ibland är köpta av olika intressen, men vi snackar allmänna tumregler här. Och visst ska man ta all information, även från experter, med en nypa salt - något som kreationister i allmänhet verkar glömma då de läser det verbala avskräde som de flesta kreationistorganisationer häver ur sig.

Det är rationellt att lita på medicinsk vetenskaplig konsensus som säger att vacciner har överväldigande positiva effekter. Det är inte rationellt att sätta större tilltro till kändisar som hävdar att vacciner orsakar autism, eller konspirationsteoretiker som hävdar att vacciner är ett verktyg för skepnadsförändrande reptiloida aliens att kontrollera våra tankar.

Det är rationellt att sätta större tillit till en expertkommission som utreder omständigheterna kring 9/11, än en hop förvirrade aktivister som hävdar att "9/11 was an inside job"

Det är rationellt att sätta sin tillit till en överväldigande vetenskaplig konsensus som med stöd av geologi, paleontologi och genetik hävdar att vi har evolverat från ett gemensamt ursprung, snarare än till en hop av charlataner med ideologiska skygglappar, vars perverterade sätt att närma sig frågeställningen enklast kan sammanfattas i följande klassiska skämtteckning:


Referenser
Bilden på en storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathoniaoxtunga Anchusa officinalis tagen av Mattias Larsson.
Bilden på kämpande dinosaurier härifrån, men kommer tydligen ursprungligen härifrån.
Bilden på en dykarbaggslarv som äter ett grodyngel från Jacopo Werther/Wikimedia commons.
Bilden på Nemo, Doris och en djuphavsmarulk härifrån.
Skämtteckningen över en vetenskaplig kontra kreationistisk metodik finnns lite varstans på nätet. Jag hoppas ingen blir sur för att jag har lånat den, och vore tacksam om någon kan tipsa mig om varifrån originalet kommer.

2 kommentarer:

 1. Skämtteckningen är helt fel. Det ska vara tvärtom. De flesta kristna kan acceptera korta eller långa tidsperioder, men inte de som tror på paradigmet evolution...

  SvaraRadera
 2. Hej Anonym. Kan du göra något annat än att bara upprepa nonsens som du får höra från dina religiösa auktoriteter? Välkommen tillbaka då. Eller välkommen tillbaka i vilket fall som helst, förresten. Även nonsens duger bra som illustration för att åskådliggöra precis det jag påpekar ovan.

  I ditt korta inlägg lyckas du klämma in så många felaktigheter att jag måste berömma dig för ditt ekonomiska sätt att exponera dina omfattande missförstånd vad gäller hur den vetenskapliga processen fungerar, och dess förhållande till evolutionsteorin.

  Du har helt lyckats blunda för de grundläggande skillnader som skämtteckningen exponerar, rörande det vetenskapliga förhållningssättet till verkligheten å ena sidan, och det förhållningssätt som ungjordskreationistiska fundamentalister i allmänhet tillämpar å andra sidan. Det vetenskapliga förhållningssättet är i grund och botten en bottom-up-process där verklighetsbaserade data, evidens och logiska argument används för att bilda sig en uppfattning om verkligheten. Det finns INGA på förhand satta gränser för vad som kan accepteras av vetenskapen och merparten av dess företrädare, annat än vad som faktiskt kan åskådliggöras med hjälp av fysiska evidens. I motsats till detta förhållningssätt kan du ställa de fundamentalister som på förhand endast kan acceptera en bokstavstrogen biblisk skapelseberättelse, och som ägnar sig åt en dålig parodi på vetenskap, huvudsakligen baserad på cherry-picking av outliers och en del udda anomalier, för att försöka tvinga verkligheten att anpassa sig till deras fantasier.

  Jag tillåter för ett ögonblick mina egna förutfattade meningar att styras av statistiken och antar därför att du själv förskriver dig till en biblisk, bokstavstrogen ungjordskreationistisk världsbild. Det brukar framför allt vara ungjordskreationister som har läst alltför mycket nonsens från de kreationistiska organisationerna som torgför de slags missförstånd som du ger uttryck för här ovan. Om du i så fall (i kontrast till skämtteckningens innebörd) hävdar att din egen verklighetsuppfattning i första hand styrs av en bottom-up-process baserad på vetenskapliga evidens, så är jag väldigt nyfiken på vad du har att komma med.

  SvaraRadera