onsdag 21 augusti 2013

Öppen inbjudan till ungjordskreationister: Formulera ett epistemologiskt jämförbart alternativ till evolutionsteorin

Som jag har påpekat åtskilliga gånger, både här och på Newtonbloggens kommentarsfält, så verkar det vara hopplöst att få ungjordskreationister att presentera och argumentera för vad de faktiskt hävdar att de tror på. Hittills har jag inte lyckats hitta någon ungjordskreationist som är beredd att presentera en sammanhängande ungjordskreationistisk förklaringsmodell som kan testas mot empiriska data.

Vad ungjordskreationister däremot gärna ägnar spaltkilometer åt är att ensidigt försöka nedvärdera värdet av evidens som stödjer en naturvetenskaplig konsensusmodell för evolution (se kreationistens tredje försvarslinje här). Den retoriska ansatsen mynnar i korthet i att evolutionsteorin bara utgör historiska spekulationer, så det spelar ingen roll vad vetenskapen säger, man kan aldrig riktigt veta säkert. Dessutom är det inte riktig vetenskap, för man kan inte göra experiment eller upprepa det som har hänt för att bevisa något.

Hela denna kreationistiska ansats är i grund och botten förfelad, eftersom det inte spelar någon roll vilken etikett vi sätter på metoden. Vi må kalla det ”operationell” eller ”historisk” vetenskap, och bevisföringen må utgöras av ”induktion”, ”abduktion”, eller ”deduktion”, och vila på ”evidens” eller ”indicier” eller vad som helst. Vetenskap definieras inte i första hand av sådana detaljer, utan karakteriseras av ett systematiskt förfarande att väga evidens/data/fakta som talar för eller emot olika alternativa förklaringsmodeller. Det viktigaste för ett vetenskapligt förhållningssätt är att man från olika tänkbara förklaringsmodeller kan härleda skilda förväntningar eller förutsägelser om vilka data man bör finna, givet att någon av dem är sann.

Det finns ingen brist på olika förklaringsmodeller  till, eller förmodade beskrivningar av, universums och livets uppkomst, även om man bara begränsar sig till en jämförelse mellan en strikt naturalistisk/materialistisk kontra olika bibliska tolkningar. Olika tolkningar skiljer sig åt i olika grad med avseende på hur stora skillnader vi kan förvänta oss mellan dem i strikt naturvetenskaplig mening, så i vissa fall kan det vara svårt att avgöra vilket alternativ som är mest troligt. Detta gäller dock knappast för skiljelinjerna mellan en eventuell ungjordskreationistisk förklaringsmodell och alla de andra vanligt förekommande modellerna, vilka alla förutsätter ett gammalt universum och någon form av tydlig sekvens mellan olika biologiska system över tid.

Observera väldigt noga längs vilka skiljelinjer argumenten borde gå:
Å ena sidan har vi en situation där, i ett mycket gammalt universum, en serie biologiska system har avlöst varandra, troligen genom en evolutionär process, under hundratals miljoner till flera miljarder år av mestadels gradvisa geologiska förändringar. Detta utesluter naturligtvis inte en och annan större katastrof här och där, men det finns ingen anledning att anta att dessa har varit en del av ett enda sammanhängande händelseförlopp under kort tid.
Å andra sidan har vi en situation med en tillkomst av universum, jorden och alla organismer vid ett och samma tillfälle för ca 6 000 år sedan. Med vissa undantag har organismerna samexisterat i relativt oföränderligt skick fram till idag (divergens inom ”baramin”: släkte/familj?), med undantag för en kortvarig men mycket intensiv världsvid syndaflod för ca 4000 år sedan, som ställer till det på vägen och direkt eller indirekt utrotar många organismgrupper.

Var nu vänlig notera, med eftertryck, att det inte är småpotatis som skiljer mellan dessa båda verklighetsbeskrivningar. Det borde finnas en uppsjö av rimliga förväntade observationer som skulle kunna användas för att avgöra vilket av dessa alternativ (om något) som stämmer bäst med verkligheten. Därför känns det inte trovärdigt när ungjordskreationister ständigt försöker betona hur vanskligt det vore att skilja mellan dessa alternativ baserat på faktiska observationer. Det förefaller verkligen mer som en psykologisk försvarsmekanism än en legitim epistemologisk invändning. Till skillnad från rent historiska vetenskaper så rör vi oss också inom ett naturvetenskapligt fält som omfattar både geologi, astronomi, paleontologi och biologi, såväl som olika tillämpningar av arkeologi. Många av de enskilda fysikaliska och biologiska processer som vi stödjer vår bevisning på är experimentellt testbara även här och nu.

Så jag uppmanar varje ungjordskreationist som verkligen har tilltro till den unjgordskreationistiska verklighetsbeskrivningen/förklaringsmodellen:

Lägg fram en ungjordskreationistisk förklaringsmodell som är epistemologiskt likvärdig med vetenskaplig konsensus, så att de kan jämföras parallellt på samma sätt som vetenskap alltid bedrivs: Genom att göra testbara förutsägelser baserade på respektive hypotes, och använda empiriska data för att avgöra vilken av dessa hypoteser som är den mest rimliga givet de data som vi har tillgängliga. Man kan ha viss förståelse för att en ungjordskreationistisk förklaringsmodell inte behöver vara lika omfattande och detaljerad som den vetenskapliga konsensusmodellen. Men man kan förvänta sig att en ungjordskreationistisk ansats med någon som helst anspråk på vetenskaplig legitimitet åtminstone försöker identifiera var de viktiga frågeställningarna och problemen ligger, samt försöker empiriskt testa så många av dessa som möjligt, och formulera robusta testbara förutsägelser eller förväntningar för sådant som ännu inte har hunnit testas. Tänk på att vaghet i detaljerna utgör en av kreationismens försvarsmekanismer mot obekväma data, och också ett kännetecken på pseudovetenskap.

Eftersom jag redan vet något om vilka typer av data som finns tillgängliga, så måste jag bara varna för att det är en rejäl uppförsbacke som väntar. Faktum är att observationer från många olika håll entydigt talar för en sekvens av biologiska system under lång tid och entydigt mot en bokstavstroende skapelseberättelse. Det gäller rent geologiska evidens, inklusive årsvarviga sediment, speleologiska data och isborrkärnor; det gäller olika hierarkiska mönster i stort och smått av fossilsortering i de geologiska avlagringarna; det gäller ett stort antal spår som visar att biologisk aktivitet pågår som vanligt i hela lagerföljden – i konflikt med vad man kan förvänta sig från en biblisk syndaflod; det gäller radiometriska data; det gäller biogeografiska data; det gäller embryologiska data; det gäller komparativa genetiska data.

Innan ungjordskreationisten börjar invända något om osäkerhet igen, med stöd av några outliers och enstaka anomalier, så vill jag bara rikta en särskild uppmaning åt hen:
Ta en titt ur fågelperspektiv på hela datamaterialet, och se hur varje enskild typ av evidens formerar sig tydligt emot vad man faktiskt bör kunna förvänta sig ur det bibliska skapelse- och syndaflodsperspektivet. Ta också en titt på hur oberoende serier av evidens överensstämmer på ett väldigt otvunget sätt när man jämför dem med varandra. Det är denna typ av kongruens som en biblisk, bokstavstroende skapelsemodell måste hantera bättre än den vetenskapliga konsensusmodellen om den ska utgöra ett trovärdigt alternativ.

8 kommentarer:

 1. Vad bra att du pekar ut riktningen. Det borde ligga i varje kreationists intresse, med tanke på vad som ligger i potten. En miljard ateister, en miljard katoliker och en miljard hinduer som får tillbringa evigheten i helvetet om ingen kan övertyga dem. Vem vill ha något sådant på sitt samvete?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vår uppfattning om hur och när Gud skapade himmel och jord är en sak... var vi tillbringar vår evighet en annan...

   Tord Svanberg

   Radera
  2. Hej Tord, anser du alltså att frågan om ungjordskreationism kontra vetenskaplig konsensus är irrelevant? Varför offrar du i så fall så mycket facebook-utrymme åt att vidarebefodra material från ungjordskreationistiska charlataner?

   Eller vad menar du egentligen?

   Radera
 2. Tack för din uppmuntran! Jsg har inte stort hopp om att få något napp, men det utgör både ett ärligt menat försök till dialog och en skampåle för att visa vilken standard varje krationist borde leva upp till.

  SvaraRadera
 3. Hej! Jag tycker att Barry Setterfield har en bra förklaringsmodell vad gäller en ung jord. Den handlar lite förenklat om att hela universum "sträcktes" ut i skapelseögonblicket. Vet inte om ni har läst på setterfield.org. Kanske lite torrt och tråkigt skrivet, men intressant tycker jag. /Mvh David

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej David, det beror kanske på vad man menar med en bra förklaringsmodell. Såvitt jag förstår handlar det framför allt att hitta en lösning på problemet med att vi kan se mycket avlägsna objekt i rymden (>>6000 ljusår), vilket går på tvärs med tanken på att universum skulle vara så ungt. Det jag har sett om Setterfields hypoteser handlar mest om tanken att ljuset en gång i tiden har rört sig mycket snabbare än idag.

   Frågan är (som alltid): har Setterfield data för att backa upp sina modeller, eller ens en tillstymmelse till evidens som motiverar att man skulle ta dem på allvar?

   Setterfield diskuterades ganska mycket här:
   http://newtonbloggen.wordpress.com/2012/12/01/pi-nsamt-dalig-matematik-att-havda-bibliskt-fel-om-pi/

   Det här kan också vara av intresse (kritik mot Setterfields modellbygge från andra kreationister):
   http://www.icr.org/article/283/

   Radera
 4. Hej Mattias! Bara ett påpekande:

  Du skriver på flera ställen om ett "ungt universum". Jag vet inte exakt vilka kreationister du talat med, men det är väl själva jorden och livet därpå som de flesta kreationister hävdar är ungt? Inte hela universum. Enligt Bibeln fanns det liv på andra platser i universum innan jorden skapades (Job 38:4-7). Jag (och många andra kreationister) anser att det Gud skapade vid vad som beskrivs i 1 Mosebok, var vårt solsystem och de stjärnor som hör till vår galax.

  SvaraRadera
 5. Hejsan Drone, de olika alternativ jag formulerade här:
  http://mattiaswebarchive.blogspot.se/2013/08/nagra-varianter-for-hur-livet-universum.html
  ...inkluderar såvitt jag förstår mainstream-varianten av ungjordskreationism så som den formuleras av tongivande ungjordskreationistiska förespråkare - mest amerikanska, så klart.

  Jag har aldrig gjort anspråk på att fånga alla ungjordskreationisters åsikter i de här frågorna, utan jag har lagt fram en arbetsmodell att börja diskutera kring. Notera att jag har tvingats göra detta därför att ingen ungjordskreationist själv har trätt fram och börjat klä sina föreställningar i en form som kan hanteras inom en vetenskaplig kontext.

  Ska du bli den förste? Välkommen till diskussionen.

  SvaraRadera