lördag 31 augusti 2013

In i lejonets kula...

Igår var jag i Kalmar i jobbet, och hälsade på Vesa Annala och hans fru Aila. Tack för kaffet och bullarna och ett trevligt samtal!

Vesas och min konversation på Newtonbloggen kan följas här (typ).

Varför det är rationellt att lita på auktoriteter - med måtta

Efter vår diskussion på podcasten Mellan Svart och Vitt har Johannes Axelsson kommenterat mitt uttalande (ca 24:00) om den breda allmänhetens vaga uppfattning om, och dess passiva acceptans, av evolutionsteorin. På annan plats hoppas jag kunna diskutera Johannes vansinniga extrapolering till att samma sak skulle gälla för vetenskapkollektivet i stort, men här vill jag bara komma med ett klargörande:

När jag rapporterar om mina intryck att folk i allmänhet har en ganska vag uppfattning om evolutionsteorins detaljer, och passivt accepterar evolutionsteorin som ett faktum baserat på vad man har lärt sig i skolan, så vill jag absolut inte ge intrycket att jag dissar någon för detta. Tvärtom; jag applåderar den breda allmänheten för dess rationella och pragmatiska sätt att förhålla sig till kunskap.

Det pragmatiska förhållandet till det man lärde sig i skolan är just att anta att det stämmer på det stora hela, även om man inte har så bra koll på detaljerna. I en skola värd namnet bör eleverna översiktligt få lära sig det som representerar vetenskaplig konsensus - vilket torde vara den bästa approximation av verkligheten som vi har att tillgå.

Från mitt eget extremt snäva intresseperspektiv vore det naturligtvis önskvärt att alla människor visade större uppskattning för den fantastiska gobeläng av skönhet och brutalitet som evolutionen utgör, vävd över miljarder år av komplexa interaktioner.
Evolutionen är ett exceptionellt spektakel, som karakteriseras av både samarbete och konflikter.
Samarbete kan illustreras av pollinationssystem baserade på ett brett spektrum av interaktioner från mutualism till bedrägerier - här en storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia som suger nektar från oxtunga Anchusa officinalis.
Ofta är interaktionerna betydligt snaskigare: en Tyrannosaurus rex attackerar någon annan stackars dinosaurie (kritaperiodens motsvarighet till en gnu i en modern naturfilm); Nemo och Doris hotas av en djuphavsmarulk med ett spektakulärt lysorgan; en dykarbaggelarv Dytiscus sp fångar ett grodyngel med sina dödliga käkar i form av injektionsnålar som sprutar matsmältningsvätska rakt in i bytet. Äckligt, men effektivt.


En mer realistisk inställning är att flertalet människor har helt andra intressen, och man får vara glad om de har tagit till sig tid att studera argumenten för evolutionsteorin så mycket att de accepterar att vi härstammar från chimpanser- vilket tekniskt sett är fel, men skit i det just nu.

Eftersom ingen människa har tid att ordentligt sätta sig in i alla frågor så finns det naturligtvis inget alternativ till att lita på olika auktoriteter för att få information i de flesta fall. Ungjordskreationisternas gnällande om auktoritetstro hos sina meningsmotståndare är med andra ord inget annat än ett löjligt hyckleri och visar bara deras totala hemmablindhet (som jag spyr galla över här). Vad det handlar om är att välja sina auktoriteter med viss omsorg. Och då bör man i första hand vända sig till experterna - åtminstone tills man själv har hunnit sätta sig in i ämnet. Jag förnekar inte att även experter har fel ibland, eller ibland är köpta av olika intressen, men vi snackar allmänna tumregler här. Och visst ska man ta all information, även från experter, med en nypa salt - något som kreationister i allmänhet verkar glömma då de läser det verbala avskräde som de flesta kreationistorganisationer häver ur sig.

Det är rationellt att lita på medicinsk vetenskaplig konsensus som säger att vacciner har överväldigande positiva effekter. Det är inte rationellt att sätta större tilltro till kändisar som hävdar att vacciner orsakar autism, eller konspirationsteoretiker som hävdar att vacciner är ett verktyg för skepnadsförändrande reptiloida aliens att kontrollera våra tankar.

Det är rationellt att sätta större tillit till en expertkommission som utreder omständigheterna kring 9/11, än en hop förvirrade aktivister som hävdar att "9/11 was an inside job"

Det är rationellt att sätta sin tillit till en överväldigande vetenskaplig konsensus som med stöd av geologi, paleontologi och genetik hävdar att vi har evolverat från ett gemensamt ursprung, snarare än till en hop av charlataner med ideologiska skygglappar, vars perverterade sätt att närma sig frågeställningen enklast kan sammanfattas i följande klassiska skämtteckning:


Referenser
Bilden på en storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathoniaoxtunga Anchusa officinalis tagen av Mattias Larsson.
Bilden på kämpande dinosaurier härifrån, men kommer tydligen ursprungligen härifrån.
Bilden på en dykarbaggslarv som äter ett grodyngel från Jacopo Werther/Wikimedia commons.
Bilden på Nemo, Doris och en djuphavsmarulk härifrån.
Skämtteckningen över en vetenskaplig kontra kreationistisk metodik finnns lite varstans på nätet. Jag hoppas ingen blir sur för att jag har lånat den, och vore tacksam om någon kan tipsa mig om varifrån originalet kommer.

tisdag 27 augusti 2013

Kontinenternas erosion


Det dök upp en fråga i kommentarsfältet på Newtonbloggen nyligen, rörande erosion av kustlinjer:

Ungefär: om superkontinenten Pangaea började driva isär för ca 200 miljoner år sedan, hur kommer det sig att kustlinjerna verkar så pass oförändrade och fortfarande tycks passa ihop, med tanke på att de verkar erodera så fort (ibland flera meter per år)?

Detta är en mycket intressant fråga, och den är också ett gott typexempel på olika synbara motsägelser som tycks råda när man studerar processer som pågår idag och försöker extrapolera dem tiotals eller hundratals miljoner år tillbaka i det förflutna. Därför finns det all anledning att uppmärksamma den. Jag slänger ut den här bloggposten som ett fokus för eventuella diskussioner, och uppmanar folk att komma med input och referenser som jag kan lägga in här.

En mer allmän frågeställning på samma tema har formulerats av ungjordskreationister som ett argument för att kontinenterna inte kan vara så gamla som man tror. Med tanke på de uppskattade mängderna av sediment som varje år sköljs från kontinenterna ut i havet borde hela kontinenten ha eroderat för länge sedan (inom några tiotals miljoner år). Ajaj...

Andra ungjordskreationistiska argument för en ung jord följer ofta samma princip, då man använder någon fysikalisk process som klocka. Många sådana kreationistiska klock-exempel har diskuterats och avhandlats på en websajt, som tyvärr endast verkar vara tillgänglig via arkiverade websidor nuförtiden.

Jag har diskuterat generella problem med sådana argument i kommentarerna till den här facebook-posten. Varning för en ganska snorkig ton från min sida. Förhoppningsvis hinner jag så småningom överföra diskussionen hit i någon form. I korthet: Sådana här försök att använda processer som klockor vädjar ofta till vår okunskap om processen för att hitta en potentiell trend som pekar i önskvärd riktning. Varje sådan trend blir problematisk då man drar ut den ad infinitum. I själva verket har vi ofta också goda skäl att tro att processen inte alls har varit likformig över tid, eller ens alltid verkat i samma riktning. Om man ska ställa olika alternativ mot varandra är det inte i första hand antalet tänkbara klockor i den ena eller andra vågskålen som räknas. Man måste helt enkelt prioritera mellan alternativens trovärdighet, baserat på hur välkänd processen bakom varje klockmekanism är. Försök inte bemöta en välkänd klockmekanism med en annan process som har större osäkerhetsmoment än den första. Det är till exempel svårt att slå precisionen och kongruensen hos data som är baserade på radiometrisk datering.

För att gå vidare med ursprungsfrågan: Som det påpekas på flera ställen i kommmentarsfälten, och till mig personligen från geologiskt kunniga men f.n. anonyma källor, är det framför allt kontinentalsocklarna på båda sidor av Atlanten som låter sig passas ihop på bästa sätt. Dessa kontinentalsocklar är på den atlantiska sidan extremt stabila strukturer som i stort sett inte har påverkats av erosion eller vulkanism under årmiljonerna sedan Atlanten började bildas. Signaturen Gubben i lådan poängterar att även om man räknar med endast någon millimeters erosion per år, så borde det ha skett stora förändringar. Men det finns ingenting som tyder på att själva kontinentalsocklarna har eroderats med ens en bråkdel av en millimeter per år - detta är bara ett förslag taget ur luften. En millimeter per år låter intuitivt som en ganska liten och därmed rimlig siffra i vårt vardagsperspektiv, men det finns ingen anledning att anta att kontinentalsocklarna eroderar i en takt som är mätbar över huvud taget, ens i ganska långa geologiska perspektiv. De befinner sig under en ocean på >100 m djup, vilket generellt är en väldigt erosionsfri miljö. Så: kontinentalsocklarna, som är ansvariga för den långsiktiga passformen mellan kontinenterna, eroderar inte märkbart. Därför är stabiliteten i kontinenternas översiktliga passform ingenting att hetsa upp sig över.

Till skillnad från kontinentalsocklarna så är kontinenternas kustlinjer vid havsytan i ett geologiskt perspektiv jämförelsevis mycket efemära strukturer. De är ständigt utsatta för både deposition och erosion, och deras faktiska läge är beroende av havsytans och kontinenternas nivåer. Om man tittar på Paleomap project med översiktliga kartor över kontinenternas placering under olika tidsepoker så ser man att kontinenternas reella kustlinjer på många platser har varierat ganska ordentligt under en längre tid. Den eventuella passform mellan själva kustlinjerna som gäller idag måste betraktas som en historisk kuriositet, även om det verkar som om de afrikanska och sydamerikanska atlantiska kustlinjerna har varit ganska stabila.

Ett exempel från Paleomap project som visar kontinenternas läge och placering över/under havsytan vid tiden för Krita/Paleogen-gränsen, då  Chicxulub-asteroiden ska ha slagit ned och orsakat en massutrotning, inklusive dinosauriernas försvinnande. Notera att stora delar av dagens kontinenter utgjorde grunda hav ungefär vid denna tid, där dagens mäktiga kritkalklager bildades av kalkskalsbärande mikroorganismer.
Wikipedia-sidan om kusterosion visar exempel på erosion av engelska kalkklippor (i East Anglia, se också the white cliffs of Dover, the strait of Dover, och the English channel), vilket är ett klassiskt exempel på kusterosion. Om man tittar närmare på engelska kanalens historia så inser man att det inte handlar om erosion under många miljoner år. Kritkalklagren som täcker stora delar av England, Frankrike och andra delar av Europa bildades under just kritaperioden (duh!) för många tiotals miljoner år sedan, då dessa områden bildade grunda hav (se kartan). Efter att dessa områden har blivit en del av torra land har de emellertid inte varit utsatt för kusterosion förrän för ca 200 000 år sedan, då en glaciärflod skar genom den överliggande tundran och de underliggande kalklagren och påbörjade bildandet av det som skulle bli engelska kanalen.
Engelska kanalen har bildats genom långsam erosion under en relativt kort tidsrymd och utgör alltså inte något som helst geologiskt problem. Enligt Wikipedia är den nuvarande erosionshastigheten vid Dover för närvarande ca 1 cm/år, vilket inte känns så dramatiskt.

För att förstå erosion av specifika kustlinjer måste man studera de lokala processerna. Man kan inte extrapolera frågeställningar om lokal kusterosion till kontinental erosion eller erosion av kontinentalsocklar över 200 miljoner år.

Men hur är det då med den långsiktiga erosionen av själva kontinenterna?
Det finns all anledning att anta att kontinenterna själva och deras urbergskärnor har varit mycket stabila mot erosion sedan de väl varit färdigbildade. Kreationistiska påståenden från olika håll att den genomsnittliga erosionen skulle eliminera kontinenterna på mycket kort tid bemöts av geologer med argumentet att nytt material på olika sätt tillförs kontinenterna, och att dessa processer balanserar varandra. Över lag verkar det rimligt att genomsnittsvärden för eroderat material är en dålig klockmekanism för kontinenternas ålder. Kan kreationisterna visa att det material som eroderas inte består huvudsakligen av material som tidigare har åteförts till kontinenterna? På Newtonbloggen har signaturen björk lagt fram nya bidrag till diskussionen här och här, som visar att erosionen framför allt är en del av ett kretslopp där material genomgår cykler av deposition och erosion.


Referenser
Scotese,  C. R., 2001.   Atlas of Earth History, Volume 1, Paleogeography,
PALEOMAP Project, Arlington, Texas, 52 pp.

 

lördag 24 augusti 2013

Kreationisternas förkärlek för att argumentera med citat

När man läser material som produceras av ungjordskreationister så slås man på ett tidigt stadium av det stora antalet citat från diverse mer eller mindre kända personer som brukar krydda framställningen. Av alla de element som förekommer i den ungjordskreationistiska retoriken så är kanske denna citatsjuka något av det mest svårsmälta. Newtonbloggaren Johannes Axelsson uttrycker skepsis och oro över att jag reagerar med sådant raseri när han i en diskussion använder ett enkelt citat för att visa att det minsann finns högt uppsatta akademiker, professorer rentav, som inte accepterar evolutionen. Här försöker jag motivera varför det är högst mänskligt, för att inte säga motiverat, att reagera med irritation eller ilska på sådana retoriska grepp. Man skulle rentav med viss rätt kunna hävda att en sådan reaktion utgör ett exempel på rättmätig vrede mot ett klandervärt förfarande som generellt präglar den kreationistiska rörelsen, och vilket Johannes aningslöst apar efter.

Så som citat ofta används i kreationistiska sammanhang utgör de i bästa fall ett försök att slå fast något utan att behöva konfronteras med obekväma data eller fakta; vanligen levererade helt utan en kontext som tillåter mottagaren att bilda sig en uppfattning om citatens relevans eller rimlighet. I många fall kan citatet dessutom presenteras i en klart missvisande kontext, eller ha redigerats så att det tycks säga något annat än den ursprungliga avsändaren hade för avsikt. Så kallad ”quote mining”, då man utnyttjar ett förfluget eller hårt redigerat uttalande på ett missvisande sätt, har blivit en del av den kreationistiska standardretoriken. Kreationistiska apologeter och organisationer tillhandahåller listor och hela böcker med lämpliga citat för den som vill ha något att dra till med i nästan vilket sammanhang som helst. Som en respons på detta finns det resurser på TalkOrigins och andra websajter som presenterar ursprungliga källor till kreationisters citat för att placera dem i en mer rättvisande kontext. På TalkOrigins finns också en sida som i detalj förklarar varför kreationistisk praxis med citat utgör själva antitesen till en informerad hållning, och är något som alla med ett minimum av kritiskt tänkande bör genomskåda. Här diskuterar jag mina egna oberoende reflektioner i ämnet, vilka överensstämmer häpnadsväckande väl med det som presenteras på TalkOrigins-sidan.

För att börja med det konkreta fallet med ”Professor Jerome Lejeune” (ca 26:00 i podcasten), så utgör det en ypperlig illustration över det bedrövliga sätt på vilket citat vanligen hanteras som en del av den typiska kreationistiska propagandan riktad mot okritiska troende.  Den tidigaste referensen till citatet jag kunde hitta kommer från tidskriften Creation, där en engelsk översättning presenteras i avdelningen ”Quotable Quotes”. Att döma av sammanhanget så är denna rubrik en regelbundet återkommande sektion i tidskriften där man kastar små godbitar åt den kreationistiska läsekretsen, för att stilla deras glupande begär efter bekräftelse och tillhandahålla ammunition för deras försvar mot en oförstående omvärld, alltmedan man besparar läsarna besväret att tänka själva.

Det sätt som Lejeune-citatet hanteras på är symptomatiskt för hur det brukar gå till: Ett hårt redigerat uttalande som presenteras helt utan en kontext som skulle ge läsaren möjlighet att bilda sig en ordentlig uppfattning om vem professor Lejeune är, och framför allt på vilka grunder han uttalar sig. En okritisk läsare får säkert intrycket att den gode professorn i sin föreläsning sågar allt vad evolutionsteori heter – och det är naturligtvis det som är meningen. Själv får jag intrycket att Lejeune inte alls är så avvisande som man kan förledas att tro. Min egen gissning är att det första stycket utgör en inledning som kommer att följas av ett förtydligande som förklarar varför den ”första approximation” som den neo-Darwinistiska syntesen utgör trots allt hamnar någonstans i rätt härad som förklaringsmodell. Alla vetenskapliga teorier kan betraktas som approximationer av verkligheten. Men jag har ingen möjlighet att gå vidare i mina funderingar, eftersom det enda som tillhandahålls är detta rumphuggna uttalande. Det kreationistiska propagandamaskineriet har snappat upp Lejeune-citatet redan 1986, endast något år efter att uttalandet ska ha fällts. En snabb googling på några fraser visar att citatet sedan dess har fått ganska stor spridning på olika kreationistsajter (exempelvis här, här, här, här, här), vilka med stöd av detta och liknande citat trosvisst deklamerar att evolutionen är en religion inom vilken en splittrad skara evolutionister hänger sig åt fria fantasier. Alla dessa sajter levererar endast en ordagrann kopia av citatet, tillsammans med dussintals andra lika lösryckta citat. Inte en enda av alla de som har plockat upp det här citatet under de senaste decennierna visar något som helst intresse av att följa upp vad professor Lejeune egentligen menar.

Det är i detta sammanhang man ska se Johannes brukande av citatet från professor Lejeune. Han är en del av den stora massan av kreationister som likt papegojor vidarebefordrar liknande uttalanden utan att stanna upp och fundera över sammanhanget. En (felaktig) standardanklagelse från kreationistiskt håll är att vetenskapsförespråkare är ”auktoritetstroende” och okritiskt sväljer det som etablissemanget säger. Smaka en stund på den beskrivningen, och jämför den med ett sådant auktoritetssvärmeri som Johannes och andra kreationister oreflekterat ägnar sig åt. Fråga dig sedan om begreppet kognitiv dissonans över huvud taget har någon mening för en ungjordskreationist.

Kanske är Lejeune-citatet ett av de ”bättre” exemplen på ärliga kreationistiska citat, och kanske professor Lejeune faktiskt är så skeptisk mot evolution som man vill göra gällande. Att en för oss obekant (men faktiskt mycket välkänd) person med professors titel har uttalat sig i en fråga är ändå helt ovidkommande för diskussionen. Om Johannes bara vill visa att det finns en enda person någonstans som avvisar vetenskaplig konsensus så slår han verkligen in öppna dörrar. Vad vi egentligen är sugna på att höra är mer detaljer om vilka delar av evolutionsteorin som professor Lejeune i så fall avvisar. Hela klabbet? Eller accepterar Lejeune gemensamt ursprung, men tycker att den neo-darwinistiska syntesen inte riktigt räcker till som förklaringsmekanism? Och framför allt: på vilka grunder accepterar respektive avvisar Lejeune detta? Det är sådana frågeställningar som är de enda relevanta i ett vetenskapligt sammanhang, eller vilken rationell diskussion som helst, och det är just sådana frågeställningar som kreationisternas dribblande med citat är ämnade att undvika.

Låt mig också förtydliga att jag inte tycker att det är fel att citera forskare; det är en grundpelare i vetenskaplig argumentation att presentera belägg för sin ståndpunkt och att diskutera data i ett sammanhang där hela argumentationskedjan är spårbar från början till slut. Men som jag förklarar ovan är kreationistisk praxis med citat raka motsatsen till ett sådant förhållningssätt. Och då har vi ändå bara avhandlat ett ganska oskyldigt exempel. Kanske hinner jag så småningom ta upp mer om hur citat används i rent bedrägliga sammanhang av kreationister, till exempel av The King of Quote Mining: ”John Woodmorappe”.

Finns det nu någon som klandrar mig för att jag blir rosenrasande på grund av ett enda litet citat? Kommentera gärna, men jag vill höra era åsikter, inte bara vad Professor X har att säga om saken. Och om någon har ett mer fullständigt transkript av professor Lejeunes föreläsning så vore det fantastiskt spännande att ta del av det. Den som borde vara mest intresserad av att följa upp det här borde ju vara Johannes själv, men jag sätter fem hundra spänn på att Johannes aldrig har sett mer från den föreläsningen än det färdigklippta citat han levererar.
 

onsdag 21 augusti 2013

Business As Usual under syndafloden

En av egenheterna med de geologiska avlagringarna är att de är fulla av spår av normal biologisk aktivitet, i form av bohålor, gångar, rottillväxt, marina revstrukturer och annat, som visar att dessa lager knappast kan härröra från en våldsam, ettårig syndaflod. Notera att dessa strukturer och andra spår oftast vilar ovanpå redan avsatta, mäktiga sedimentlager, vilket betyder att de knappast kan härröra från före syndafloden - om man tillämpar kreationistiska standardtolkningar för vilka sediment som härrör från själva syndafloden.

Vad sägs till exempel om termitstackar (upprättstående) från Juraperioden: Här (kräver universitetsinloggning) och här (bläddra ner). Den senare länken visar också andra fossila jordstrukturer med grävgångar och annat från diverse djur.

 

Öppen inbjudan till ungjordskreationister: Formulera ett epistemologiskt jämförbart alternativ till evolutionsteorin

Som jag har påpekat åtskilliga gånger, både här och på Newtonbloggens kommentarsfält, så verkar det vara hopplöst att få ungjordskreationister att presentera och argumentera för vad de faktiskt hävdar att de tror på. Hittills har jag inte lyckats hitta någon ungjordskreationist som är beredd att presentera en sammanhängande ungjordskreationistisk förklaringsmodell som kan testas mot empiriska data.

Vad ungjordskreationister däremot gärna ägnar spaltkilometer åt är att ensidigt försöka nedvärdera värdet av evidens som stödjer en naturvetenskaplig konsensusmodell för evolution (se kreationistens tredje försvarslinje här). Den retoriska ansatsen mynnar i korthet i att evolutionsteorin bara utgör historiska spekulationer, så det spelar ingen roll vad vetenskapen säger, man kan aldrig riktigt veta säkert. Dessutom är det inte riktig vetenskap, för man kan inte göra experiment eller upprepa det som har hänt för att bevisa något.

Hela denna kreationistiska ansats är i grund och botten förfelad, eftersom det inte spelar någon roll vilken etikett vi sätter på metoden. Vi må kalla det ”operationell” eller ”historisk” vetenskap, och bevisföringen må utgöras av ”induktion”, ”abduktion”, eller ”deduktion”, och vila på ”evidens” eller ”indicier” eller vad som helst. Vetenskap definieras inte i första hand av sådana detaljer, utan karakteriseras av ett systematiskt förfarande att väga evidens/data/fakta som talar för eller emot olika alternativa förklaringsmodeller. Det viktigaste för ett vetenskapligt förhållningssätt är att man från olika tänkbara förklaringsmodeller kan härleda skilda förväntningar eller förutsägelser om vilka data man bör finna, givet att någon av dem är sann.

Det finns ingen brist på olika förklaringsmodeller  till, eller förmodade beskrivningar av, universums och livets uppkomst, även om man bara begränsar sig till en jämförelse mellan en strikt naturalistisk/materialistisk kontra olika bibliska tolkningar. Olika tolkningar skiljer sig åt i olika grad med avseende på hur stora skillnader vi kan förvänta oss mellan dem i strikt naturvetenskaplig mening, så i vissa fall kan det vara svårt att avgöra vilket alternativ som är mest troligt. Detta gäller dock knappast för skiljelinjerna mellan en eventuell ungjordskreationistisk förklaringsmodell och alla de andra vanligt förekommande modellerna, vilka alla förutsätter ett gammalt universum och någon form av tydlig sekvens mellan olika biologiska system över tid.

Observera väldigt noga längs vilka skiljelinjer argumenten borde gå:
Å ena sidan har vi en situation där, i ett mycket gammalt universum, en serie biologiska system har avlöst varandra, troligen genom en evolutionär process, under hundratals miljoner till flera miljarder år av mestadels gradvisa geologiska förändringar. Detta utesluter naturligtvis inte en och annan större katastrof här och där, men det finns ingen anledning att anta att dessa har varit en del av ett enda sammanhängande händelseförlopp under kort tid.
Å andra sidan har vi en situation med en tillkomst av universum, jorden och alla organismer vid ett och samma tillfälle för ca 6 000 år sedan. Med vissa undantag har organismerna samexisterat i relativt oföränderligt skick fram till idag (divergens inom ”baramin”: släkte/familj?), med undantag för en kortvarig men mycket intensiv världsvid syndaflod för ca 4000 år sedan, som ställer till det på vägen och direkt eller indirekt utrotar många organismgrupper.

Var nu vänlig notera, med eftertryck, att det inte är småpotatis som skiljer mellan dessa båda verklighetsbeskrivningar. Det borde finnas en uppsjö av rimliga förväntade observationer som skulle kunna användas för att avgöra vilket av dessa alternativ (om något) som stämmer bäst med verkligheten. Därför känns det inte trovärdigt när ungjordskreationister ständigt försöker betona hur vanskligt det vore att skilja mellan dessa alternativ baserat på faktiska observationer. Det förefaller verkligen mer som en psykologisk försvarsmekanism än en legitim epistemologisk invändning. Till skillnad från rent historiska vetenskaper så rör vi oss också inom ett naturvetenskapligt fält som omfattar både geologi, astronomi, paleontologi och biologi, såväl som olika tillämpningar av arkeologi. Många av de enskilda fysikaliska och biologiska processer som vi stödjer vår bevisning på är experimentellt testbara även här och nu.

Så jag uppmanar varje ungjordskreationist som verkligen har tilltro till den unjgordskreationistiska verklighetsbeskrivningen/förklaringsmodellen:

Lägg fram en ungjordskreationistisk förklaringsmodell som är epistemologiskt likvärdig med vetenskaplig konsensus, så att de kan jämföras parallellt på samma sätt som vetenskap alltid bedrivs: Genom att göra testbara förutsägelser baserade på respektive hypotes, och använda empiriska data för att avgöra vilken av dessa hypoteser som är den mest rimliga givet de data som vi har tillgängliga. Man kan ha viss förståelse för att en ungjordskreationistisk förklaringsmodell inte behöver vara lika omfattande och detaljerad som den vetenskapliga konsensusmodellen. Men man kan förvänta sig att en ungjordskreationistisk ansats med någon som helst anspråk på vetenskaplig legitimitet åtminstone försöker identifiera var de viktiga frågeställningarna och problemen ligger, samt försöker empiriskt testa så många av dessa som möjligt, och formulera robusta testbara förutsägelser eller förväntningar för sådant som ännu inte har hunnit testas. Tänk på att vaghet i detaljerna utgör en av kreationismens försvarsmekanismer mot obekväma data, och också ett kännetecken på pseudovetenskap.

Eftersom jag redan vet något om vilka typer av data som finns tillgängliga, så måste jag bara varna för att det är en rejäl uppförsbacke som väntar. Faktum är att observationer från många olika håll entydigt talar för en sekvens av biologiska system under lång tid och entydigt mot en bokstavstroende skapelseberättelse. Det gäller rent geologiska evidens, inklusive årsvarviga sediment, speleologiska data och isborrkärnor; det gäller olika hierarkiska mönster i stort och smått av fossilsortering i de geologiska avlagringarna; det gäller ett stort antal spår som visar att biologisk aktivitet pågår som vanligt i hela lagerföljden – i konflikt med vad man kan förvänta sig från en biblisk syndaflod; det gäller radiometriska data; det gäller biogeografiska data; det gäller embryologiska data; det gäller komparativa genetiska data.

Innan ungjordskreationisten börjar invända något om osäkerhet igen, med stöd av några outliers och enstaka anomalier, så vill jag bara rikta en särskild uppmaning åt hen:
Ta en titt ur fågelperspektiv på hela datamaterialet, och se hur varje enskild typ av evidens formerar sig tydligt emot vad man faktiskt bör kunna förvänta sig ur det bibliska skapelse- och syndaflodsperspektivet. Ta också en titt på hur oberoende serier av evidens överensstämmer på ett väldigt otvunget sätt när man jämför dem med varandra. Det är denna typ av kongruens som en biblisk, bokstavstroende skapelsemodell måste hantera bättre än den vetenskapliga konsensusmodellen om den ska utgöra ett trovärdigt alternativ.

torsdag 15 augusti 2013

Newtonbloggarens utsträckta hand

Efter vår diskussion om ungjordskreationism kontra evolution på podcasten Mellan Svart och Vitt har Newtonbloggaren Johannes Axelsson nu börjat kommentera diskussionen på sin blogg.

När man diskuterar med Johannes så får man vara beredd på vad som helst, men Johannes lyckas ändå överraska med en oväntad glidtackling - han inleder med att försöka frälsa mig!

Tack för din utsträckta hand, Johannes. Kanske har försynen ett finger med i spelet, och hela den här diskussionen utgör en snårig väg för mig att finna vägen till Gud. Vem vet. Men ett vet jag: Om vägen till en mans (eller varför inte en kvinnas?) hjärta går genom magen, så går min eventuella väg mot en gudstro förmodligen genom intellektet. Det lär åtminstone finnas en hel del intellektuella spärrar att övervinna innan min själ låter sig fångas.

Jag hoppas att du förstår att även om jag skulle finna Gud, så skulle du inte vinna på walk-over genom att den här diskussonen försvinner av sig själv, eftersom det finns många olika sätt att förhålla sig till skapelse/evolution och synen på hur Gud verkar i världen. Vi hann ju bara skrapa på ytan i det som skulle bli huvuddiskussionen i podcasten, så jag hoppas ha en hel del mer att säga och lära om det ämnet. Men det står helt klart att om du lyckas övertyga mig om att en biblisk ung värld (typ 6000 år) och en världsvid syndaflod utgör en evidensbaserad realitet, så skulle min tro på Guds existens förmodligen följa ganska snart därefter.

Men... Jag hoppas också att du inser vilket ansvar du tar på dig. Du har själv hävdat att det väger över till din skapelsetros fördel på rent evidensbaserade grunder, så då borde det också vara möjligt för dig att klara biffen genom att just lägga fram sådana positiva evidens för din sak. Ingen låter sig imponeras av förnekelse och försvarsmekanismer, utan jag förutsätter att du håller dig på den smala vägen och rakryggat möter mina frågor. Tänk på att det kan vara min själs frälsning som ligger i vågskålen. Och det är inte en skicklig debattör jag efterfrågar, utan en verklig människa som kan leverera riktiga svar.

Apropå det, så tror jag att mycket mer frälsningsarbete åt endera hållet kan åstadkommas genom direkta möten mellan människor, så det vore värdefullt att följa upp vår poddiskussion med någon mer avslappnad diskussion på tu man hand. Så glöm inte att höra av dig om du tror våra vägar kommer att korsas.

Nu hinner jag inte med att åstadkomma mer ikväll, men jag försöker återkomma och motivera varför rätt sorts auktoritetstro kan vara rationell, samt varför kreationisternas auktoritetstro inte är det. Och varför det är fullständigt motiverat att bli rosenrasande över några enkla citat. Kanske också något om vad vi borde kunna förvänta oss av riktig vetenskap, samt något om evidensens sanna natur.

Tack för ditt engagemang, Johannes, och tack till gänget på Mellan Svart och Vitt för att vi fick förtroendet att inleda diskussionen hos er. Hoppas den kommer att fortsätta långt efter att mp3-spelaren har tystnat. 

Kreationistlogik och försvarsmekanismer

Detta inlägg är en modifierad version av ett ursprungligt inlägg i Newtonbloggens kommentarsfält.

För oss som inte befinner oss i en ungjordskreationistisk tankebubbla är det helt obegripligt hur någon över huvud taget kan ta ett ungjordskreationistiskt förhållningssätt på allvar. Problemet med den ungjordskreationistiska ståndpunkten är att den motsägs av i stort sett varje vetenskaplig observation, och stöds egentligen inte av någon trovärdig empirisk bevisning över huvud taget. Om någon ungjordskreationist skulle vilja slå mig på fingrarna med anledning av detta påstående, så välkomnar jag en konkret dialog och presentation av evidens och orsaksförklaringar som faktiskt kan ge oss en anledning att förändra rådande konsensus. I brist på detta återstår bara något slags psykologisk förklaring, det vill säga att kreationister har en känslomässig bindning till en viss verklighetsbeskrivning som är så stark att man sätter upp nästan oövervinneliga psykologiska spärrar mot alla alternativa förklaringar.

Se beskrivningen av Mortons demon av den forne ungjordskreationisten Glenn Morton:

” But unlike Maxwell’s demon, Morton’s demon doesn’t expend any energy–he gets his victim to expend it for him. He can get his victim to expend massive amounts of intellectual energy figuring out how to convince the world that they are wrong. The victim will spend hours reading supportive books or searching through scientific literature noting only those portions which support the YEC position. And the victim will spend lots of energy trying to convince others to come see things the way they do. Thus, the demon gets its victims to spend energy to help it spread the infection.”

Det är just den enorma diskrepansen mellan tro och verkligheten som verkar vara det grundläggande problemet här. Den typ av vanföreställningar som ungjordskreationister hyser kan inte överleva sådan massiv kognitiv dissonans som blir följden av deras tankemodellers kontakter med verkligheten, utan att det sätter allvarliga spår i deras varseblivning och i själva förmågan att föra ett sammanhängande logiskt resonemang. Att blunda för avvikande data blir en grundläggande del av att närma sig verkligheten. Likt ett svart hål, som genom sin enorma gravitation kröker själva rymden kring sig, så tvingar kreationistens obönhörliga känslomässiga spärrar denne att förvrida sitt eget förnuft för att inte behöva ta ställning till den verklighet som hotar kreationistens vanföreställningar.

Detta tar sig olika uttryck, vilka vi ständigt ser manifesteras på Newtonbloggen och i dess kommentarsfält, liksom på andra forum och i många olika slags kreationistlitteratur. Notera att gränserna mellan dessa olika psykologiska försvarsbeteenden är flytande, och inte minst - det handlar bara om en lekmannamässig systematisering av olika intryck jag har fått:

1. Första försvarslinjen är ”see no evil, hear no evil” – det vill säga man ser inte (eller ignorerar) det man inte vill se. Och skulle man bli uppmärksammad på ett fenomen så att det inte kan ignoreras, så har minnet en tendens att tappa bort det så fort tillfälle ges. Det är slående hur svårt det är att få en kreationist att över huvud taget svara på en konkret förfrågan om något obekvämt ämne.

2. Andra försvarslinjen är en extrem varseblivningsbias och oförmåga att neutralt värdera evidens, så att varje liten obetydlig detalj som tycks stödja den egna föreställningen automatiskt anses trovärdig och betydelsefull, medan allt som talar emot nedvärderas och utsätts för hyperskeptisk granskning. En variant av detta är att fenomen som på något tvetydigt sätt kan tänkas stämma överens med den egna verklighetsbeskrivningen automatiskt tolkas som ett starkt stöd för denna, trots att det kanske stämmer lika bra eller kanske bättre med många olika alternativa förklaringsmodeller.

3. Tredje försvarslinjen är: Försök till varje pris att generellt nedvärdera betydelsen av empiriska observationer, som nästan undantagslöst går emot kreationistens verklighetsbeskrivning, så att dessa inte utgör något hot mot kreationistens föreställningsvärld. Ett exempel på detta är att gömma sig bakom postmodernistiska begrepp och hänvisa till att alla gör ”tolkningar” i enlighet med en på förhand bestämd ”världsbild”. På så sätt kan man vända svart till vitt och hävda att vi utgår alla från samma material, och min ”tolkning” är precis lika rimlig som din, oavsett hur datamaterialet ser ut – det handlar bara om skilda världsbilder. Ett annat exempel är att försöka sopa alla obekväma observationer under mattan genom att göra en artificiell uppdelning mellan ”historisk” och ”operationell (”riktig”)” vetenskap, och hävda att det som hände igår ligger bortom alla möjligheter till kunskap med någon som helst säkerhet. På så sätt kan man svälja vilka rövarhistorier som helst som ska ha inträffat så snart man vänder ryggen till, trots att inget av de spår vi ser idag tyder på att detta förlopp verkar rimligt.

4. Fjärde försvarslinjen: Undvik till varje pris att formulera sin egen ståndpunkt i en konkret form som faktiskt kan hanteras på en likvärdig epistemologisk nivå som alternativa teorier, så att jämförbara evidens kan användas för att antingen stödja eller fälla en viss teori. En modell som inte har någon konkret form kan inte heller angripas.

onsdag 14 augusti 2013

Några varianter för hur Livet, Universum, och Allting blev till

Om man faktiskt vill diskutera de stora frågorna om hur Livet, Universum och Allting blev till, så känns det viktigt att var och en formulerar sin ståndpunkt ordentligt, så att olika alternativ kan värderas mot varandra. Vill man dessutom hävda något slags vetenskaplig relevans i en sådan diskussion är det av ännu större vikt att alternativen formuleras så att man kan härleda testbara hypoteser från dem.

När man diskuterar med ungjordskreationister så är detta lättare sagt än gjort. Under ca ett och ett halvt års tid har jag på Newtonbloggens kommentarsfält uppmanat ungjordskreationister, från blogginnehavaren själv Johannes Axelsson till en hel radda kommentatorer, att faktiskt lägga fram konkret formulerade beskrivningar av vad de egentligen tror på. Hittills har mina rop förklingat obesvarade; inte en enda person har hörsammat denna rimliga begäran. En cyniskt lagd person skulle med visst fog kunna hävda att detta utgör en försvarsmekanism för att slippa konfronteras med de mer svårsmälta delarna av deras trosuppfattningar. Vi kan lämna sådana spekulationer därhän för närvarande och nöja oss med att konstatera att det helt enkelt är lite anmärkningsvärt.

För att åtminstone ha något att diskutera kring har jag tagit saken i egna händer och själv formulerat några alternativ på Newtonbloggens kommentarsfält (exempelvis här och här). Några responser på denna färdiga mall har det blivit, men inget som har lett till något avslut än.

Nyligen fick jag så chansen att samtala i realtid om just det här ämnet med Newtonbloggaren Johannes Axelsson i podcasten Mellan Svart och Vitt. Själva samtalet gick väl så där - framför allt lyckades vi tappa bredden och snöa in på de sedimentära geologiska lagerföljderna.

Thomas (en av värdarna tillsammans med vapendragaren Dragan) tog upp en version av de alternativ som jag hade försökt lansera på Newtonbloggen tidigare, och det är väl lika bra att ta med dem här som referens.

Det finns andra liknande sätt att sammanfatta olika hållningar till Skapelse-Evolutions-paradigmen, till exempel beskrivet här av Craig Rusbult från The American Scientific Affiliation

Några tänkbara hypoteser om universums och livets uppkomst

1. Biblisk ungjordskreationism: Den bokstavstrogna bibliska skapelsemodellen, med en aktivt verkande skapare och en kronologi baserad på biblisk genealogi: Gud skapar Jorden och universum och alla arter under en vecka för ca 6000 år sedan. Ca 2300 år f. Kr. ödelägger Gud nästan allt levande genom en syndaflod. Under de följande ca 4000 åren utvecklas nya arter från de individer som överlevt syndafloden. Jesus verksamhet på jorden är ett aktivt försök från Guds sida att lappa ihop relationen mellan människor och Gud.

Den här synen på skapelsen omfattas ju av bokstavstrogna bibelfundamentalister. Det är såvitt jag vet ganska ovanligt i Sverige, men I USA verkar den här sortens tankegångar omfattas av kanske 40% av befolkningen. vilka i samhällsdebatten framför allt representeras av flera stora amerikanska organisationer samt ett stort antal lokala kyrkor där denna syn predikas från predikstolen.

2. ”Gammaljordskreationism”, med en aktivt verkande skapare som skapar universum och Jorden för länge sedan, och också har skapat alla arter på Jorden i en serie oberoende skapelseakter. Troligen under mycket lång tid (miljoner/miljarder år).

Den här synen på skapelsen omfattas av inte så få kristna; den mest framträdande publika representanten kanske är Hugh Ross och hans organisation Reasons to Believe, men jag tror att det samma gäller för Greg Neyman och Old Earth Ministries (tidigare Answers in Creation). En av anledningarna att hysa denna inställning är kanske främst att man accepterar de många argumenten för en gammal jord och en sekvens av ecosystem och arter över lång tid, men inte accepterar att det finns övergångsfossil. Hugh Ross tror till exempel att allting ingår som en del i Guds plan; att den gudomliga planen för plankton i urtidens oceaner innefattade produktion av fossila bränslen för dagens civilisation, osv.

3. ”Teistisk evolution – aktiv variant”, med en aktivt verkande skapare som skapar universum och Jorden för länge sedan. Gud skapar också det första livet som encelliga organismer och styr sedan utvecklingen av alla arter genom en aktivt kontrollerad evolutionsprocess som innefattar gemensamt ursprung.

4. ”Teistisk evolution – passiv variant”, med en aktivt verkande skapare som skapar universum för länge sedan. Sedan finns det olika varianter på hur mycket Gud påverkar skeendet därefter. Enligt vissa modeller kan det mesta ske lagbundet enligt de lagar som Gud har satt upp vid universums skapelse, och Gud vet på förhand vad som kommer att ske eftersom han är allvetande. Guds aktiva ingripande sker i så fall först när människorna (de första organismerna med fri vilja?) uppträder. Man kan tänka sig olika varianter här för hur mycket Gud ingriper i sin skapelse. Kanske hans aktiva skapelseakter under själva processen inskränker sig till vissa kritiska moment, som det första livet, vissa evolutionära trösklar (bakterieflagellen), själarna hos de första människorna, etc. Även här kan man tänka sig att Gud har en aktiv relation till de första människorna som uppträder och aktivt ingriper i den mänskliga historien ungefär som bibeln beskriver.

Skälen för att ansluta sig till de två föregående alternativen brukar förmodligen vara att det finns mycket starka evidens för hela evolutionsscenariot, men att man tycker att bibeln också har en mycket stark ställning. Det handlar då mycket om detaljer kring vad som Gud av teologiska eller naturvetenskapliga skäl måste ha

5. ”Deistisk evolution”. Enligt denna modell inskränker sig Guds skapelseakt till själva universums tillblivelse, inklusive fastställandet av naturlagarna och naturkonstanterna. Däremot tar Gud ingen som helst aktiv del i processen därefter. Det finns ganska många deister som är övertygade om existensen av någon slags gud just baserat på den fantastiska ordningen och lagbundenheten i universum, och/eller idén om att det måste finnas något slags första orsak till universum. Jag antar att deismen omfattas av människor som i övrigt inte ser några evidens för en aktivt verkande gud någonstans i universum. Enligt denna modell finns det väl knappast utrymme för något av den bibliska berättelsen utom möjligtvis en tolkning av själva skapelseprocessen som en allegorisk berättelse.

6. ”Naturalistisk evolution”. Här anses hela processen, från universums tillblivelse i dess nuvarande form till och med vår hela historia, ha skett genom ”naturliga” processer.

 Vetenskaplig standardmodell (ungefär)
13.7 miljarder år sedan: Universums expansion från en singularitet inleds.

4,6 miljarder år sedan: Vårt solsystem formas genom att materia aggregeras under påverkan av gravitation. Jorden utgör från början ett glödande klot, men svalnar gradvis.

Kanske så mycket som 3,5-3,8 miljarder år sedan: Liv uppkommer; troligen i form av encelliga prokaryota (=utan cellkärna) organismer.

minst 2 miljarder år sedan: fotosyntes som producerar syre evolverar.

minst 2 miljarder år sedan: de första eukaryota (= med cellkärna) organismerna uppkommer, troligen genom symbiotiska relationer mellan olika prokaryota organismer.

från 2 miljarder år sedan till ca 600 miljoner år sedan: Flera oberoende utvecklingslinjer leder till flercelligt liv, varav flertalet förmodligen dör ut i olika omgångar.

ca 500-600 miljoner år sedan: Stamformerna (Phyla) till dagens flercelliga organismer dyker upp som fossiler under denna tid (den s.k. Kambriska explosionen).

600 miljoner år sedan till idag: Gradvis utveckling av olika organismer i huvudgrupper inom olika phyla under de olika geologiska epoker, exempelvis trias, jura, krita etc. Bland ryggradsdjuren utvecklas fiskar, ur fiskarna amfibier, följt av reptiler, och från dessa kommer däggdjur respektive fåglar. Perioder av utveckling av många olika former varieras med utdöenden som raderar ut hela organismgrupper: trilobiter, dinosaurier etc.


Biblisk skapelsetro (Ungjordskreationism)

Ungefär 6000 år sedan (4004 före Kristus): Gud skapar universum och jorden på sex dagar. Alla organismer skapas under denna tid och samexisterar fram till syndafloden. Människorna skapas i form av två individer (Adam och Eva) under dag 6.
Ungefär 2300 före Kristus: Gud utplånar nästan alla människor och de flesta andra organismer genom en syndaflod som varar under en kort period (ca 1 år?). Under denna period avsätts merparten av de stora sedimentära geologiska lagren på jorden, inklusive Grand Canyon etc.
Noah och hans familj (ca 7 eller 8 personer?) är de enda människor som överlever syndafloden. På arken tillsammans med dem räddas också representanter för alla de landbaserade djurgrupper som finns än idag, i form av två individer av varje grupp, resp. sju individer av de ”rena” djuren. Dinosaurierna försvann inte alla under syndafloden utan förväntas ha funnits med på arken, men dog ut någon gång senare.
Efter syndafloden sker en utveckling av dagens arter genom en förgrening inom de olika stamformer (”kattdjur”, ”hunddjur”, etc.) som fanns med på arken.

De högkulturer och civilisationer som vi normalt studerar inom arkeologin har alla uppstått efter syndafloden.måndag 12 augusti 2013

Vilka slags händelser kan man pressa in i en syndaflod?

Kanske det största problemet med den bokstavstrogna bibliska syndaflodsmodellen är det stora antalet mycket utdragna händelser som finns dokumenterade i de geologiska avlagringarna. Vill man hävda att merparten av dessa avlagringar har orsakats under syndafloden så måste man alltså förklara hur så många olika händelser skulle kunna ske under denna exceptionellt korta tid.

För vissa händelser måste man till exempel hävda att de har skett under de 40 dagar efter vilka jorden är helt täckt av vatten över de högsta bergstopparna och då alla landvarelser ska ha dött. I andra fall har man ungefär ett år på sig för händelser som ska ha skett innan vattnet slutligen har sjunkit undan.

Nyligen diskuterade jag med Newtonbloggaren Johannes Axelsson i podcasten Mellan Svart och Vitt, och han verkade helt omedveten om dessa problem:

1:04:45 – Johannes: ”När du har de här sedimenten som bildas, så är ju inte det någon blandning, utan du har ju ett lager som får ligga där och lugna ner sig ett litet tag, innan det kommer insvepandes ett annat lager, och så stelnar det lite grann, och så kommer nästa och så nästa…”

1:05:09  - Mattias: ”Men vänta, Johannes, får jag bara fråga, du pratar om att det tar 40 dagar att täcka hela jorden med vatten. Hur många dagar tänker du dig att de här olika händelserna ska ta?

[Tre sekunders tystnad…]

1:05:23 – Johannes: ”Jag har inte sett någon mening med att tänka ut exakt hur många dagar det skulle ta, för det känns så uppenbart att det skulle rymmas inom de här 40 dagarna.”

Denna inställning är förbluffande , då Johannes borde ha mer koll på de allmänna svårigheterna att pressa in olika händelser om han överhuvud taget har informerat sig om problemen med en syndaflodsmodell. Det är än mer förbluffande, med tanke på att liknande frågor har väckts åtskilliga gånger i diskussionsfälten på hans egen blogg (se här, här, här för exempel).

Låt mig därför återkomma till det exempel med dinosaurieungar i ett rede som jag tog upp vid ca 1:06:30 i podcasten. Om betydelsen av sådana fynd i de geologiska avlagringarna inte framgick under samtalet så vill jag därför poängtera detta här. Detta rede inneåller ett flertal dinosaurieungar (Protoceratops), vilka knappast verkar vara nykläckta. Redet är placerat i sandstenssediment från Kritaperioden, alltså sent i de geologiska avlagringarna. Detta innebär att dinosauriemamman skulle ha behövt vänta till senare delen av syndafloden, först efter det att enorma mängder sediment redan hade deponerats, för att kunna bygga redet och lägga ägg.

Jag kollade upp inkubationstiden för ägg från majsormar (ca 58 dagar), krokodiler (55-110 dagar) och större fåglar (ofta >30 dagar eller >40 dagar). Sammantaget innebär detta alltså att hela förloppet som finns dokumenterat i avlagringarna knappast kan pressas in inom de 40 dagar som det alltså tog enligt bibeln innan alla landlevande varelser ska ha dött då jorden stod helt under vatten.

Så, Johannes (eller någon annan bokstavstroende syndaflodsförespråkare), finns det inte anledning att titta närmare på era föreställningar om hur det här kan ha gått till?

Uppdatering: Jag (@MattiasHexapoda) hade en Twitterkonversation med @ephron9 och @orsakverkan med viss input från Johannes Axelsson @j_axelsson. Kan följas på Twitter.
Det vore bäst om konversationen kunde fortsätta i kommentarsfälten här, eftersom det snabbt blir för komplicerat för Twitter.

Bakgrunden är alltså att författarna till huvudartikeln har beskrivit 15 juvenila dinosaurier som begravts tillsammans i vad de tolkar som ungarnas "rede". Författarna diskuterar olika alternativ till hur ungarna begravts, inklusive vattenburen sand och flygsand, och finner det troligast att det har skett genom något slags sanddrift. En annan artikel beskriver området som i ett i huvudsak torrt sanddynsområde.

Referenser:
Ursprungsartikeln om dinosaurieredet: Fastovsky et al. (2011) A nest of Protoceratops andrewsi (Dinosauria, Ornitschia). Journal of Paleontology 85:1035-1041.
Bakgrundsartikel om paleoekologi i området: Fastovsky et al. (1997) The paleoenvironments of Tugrikin-Shireh (Gobi desert, Mongolia) and aspects of the taphonomy and paleoecology of Protoceratops (Dinosauria: Ornitshichia). PALAIOS 12: 59-70.
Artikel om dinosauriereden: Chiappe et al. (2004) Nest structure for sauropods: sedimentary criteria for recognition of dinosaur nesting traces. PALAIOS 19: 89-95.

 

lördag 3 augusti 2013

Uppdatering: Newtonbloggens inlägg med kategorier


Här kommer en uppdatering till en tidigare lista över alla inlägg som har publicerats på Newtonbloggen. Johannes Axelsson har inte publicerat särskilt många inlägg sedan sist, men en uppdatering kan ändå vara på sin plats. Antalet inlägg som nödtorftigt argumenterar för ett specifikt ungjordskreationistiskt scenario har nu stigit till 2, medan 121 inlägg utgör försök att attackera "evolutionsteorin". Johannes har alltså fortsatt att ignorera oräkneliga uppmaningar att konfrontera vetenskapliga evidens som utesluter en ungjordskreationistisk tolkningsmodell för universums och livets utveckling. Vi kan alltså konstatera att Johannes Axelsson fortfarande underlåter att följa sin egen uppmaning: "Kan vi inget annat än att kritisera evolutionsteorin?". Nej, det kan Johannes uppenbarligen inte.

Datum Titel Kategori
2012-02-05 Newtons första inlägg Ackomodation
2012-02-06 Newton – the guy with the apple Vetenskap
2012-02-07 Åt Adam och Eva ett äpple? Teologi
2012-02-08 ”Kunskapens träd” – är Gud emot kunskap? Teologi
2012-02-09 Newsflash: Gud grundade naturvetenskapen! KristenVetenskap
2012-02-10 Reptilens guide till att bli en fågel – 20 enkla steg AntiEvolution
2012-02-11 Question evolution! AntiEvolution
2012-02-12 Grattis på födelsedagen, Darwin! AntiEvolution
2012-02-13 Nobelpristagaren fick magsår – av stress eller? Epistemologi
2012-02-14 Valentine the valiant – att våga stå för sin övertygelse Kristendomshistoria
2012-02-15 Ionic! Don’t you think? Pedagogik
2012-02-16 Meteorologer tror att Solen kretsar kring Jorden! Kunskapshistorik
2012-02-17 Och hela den här fabriken blev till av en slump? AntiEvolution
2012-02-18 Om allt är intelligent designat, varför är det inte perfekt? Teodiceproblem
2012-02-19 Q1: Hur kunde liv med hundratals proteiner uppstå enbart genom kemiska reaktioner och utan intelligent design? AntiEvolution
2012-02-20 Den svåra konsten att få aminosyror att uppstå helt utan påverkan av någon intelligens AntiEvolution
2012-02-21 Galileo vs Påven = Vetenskapen vs Bibeln? KristenVetenskap
2012-02-22 Ameno Amino Pedagogik
2012-02-23 Kan vi inget annat än att kritisera evolutionsteorin? AntiEvolution
2012-02-24 ”Segosaurus strex” – dinosauriefossil innehåller mjuk vävnad AntiEvolution
2012-02-25 Att utmana ett paradigm Epistemologi
2012-02-26 Har det skett en världsvid översvämning? Historiebevis
2012-02-27 Dawkins, kan man tro på både Bibeln och evolutionen? Ackomodation
2012-02-28 Sagan om ursoppan AntiEvolution
2012-02-29 Skottdag för ofta? Vad gör det om hundra år? Kalendrar
2012-03-01 Får jag som skapelsetroende påverka mina elever? Lärarrollen
2012-03-02 Hur bör en lärare bemöta avvikande uppfattningar? Lärarrollen
2012-03-03 Var god skilj på evolution och evolution AntiEvolution
2012-03-04 Undervisning godkänd av staten Lärarrollen
2012-03-05 Var Newton skapelsetroende bara för att han var tvungen? KristenVetenskap
2012-03-06 Liknelsen om Datateknikern – del 1 Teologi
2012-03-07 Unison ton mot skapelsetron  Martyrskap
2012-03-08 Jag får lära ut att 1+1=10  Pedagogik
2012-03-09 1+1=10? Kumbayah! Pedagogik
2012-03-10 Liknelsen om Datateknikern – del 2 Teologi
2012-03-11 Tio saker som jag anser talar för skapelse ProKreationism
2012-03-12 Krävande pippi från krita AntiEvolution
2012-03-13 Ordning och reda bland osannolikt resistenta motsägelser med komplex AntiEvolution
2012-03-14 Grattis på pi-dagen! Pedagogik
2012-03-15 Hovmästarn, är det en bananfluga i min gensoppa? AntiEvolution
2012-03-16 Experiment 1: Stolen i det låsta rummet Epistemologi
2012-03-17 Vad har vi för nytta av evolutionsteorin egentligen? AntiEvolution
2012-03-18 Angående anmälningarna till skolinspektionen Lärarrollen
2012-03-19 Sverige behöver udda lärare Lärarrollen
2012-03-20 Utmaning: Var finns de starka beläggen för ”makroevolution”? AntiEvolution
2012-03-21 Experiment 2: Rekordsnabba hönor AntiEvolution
2012-03-22 Robotar kan byggas av robotar – men vem byggde de första robotarna? AntiEvolution
2012-03-23 Läkare nekad anställning pga sin tro Samhälle
2012-03-24 Bättre matematik med abakus? Pedagogik
2012-03-25 Sommartider nukleotider! Pedagogik
2012-03-26 Gitarrfisken rockar loss till samma ackord efter miljoner år AntiEvolution
2012-03-27 Intervju med två skapelsetroende läkarstudenter Biografier
2012-03-28 Intervju med en skapelsetroende läkare Biografier
2012-03-29 Har kören gett mig sin välsignelse? Lärarrollen
2012-03-30 Vad vinner vi på att ta in debatten om skapelse och evolution i skolan? Lärarrollen
2012-03-31 Kom du hit för att argumentera? Debatthyfs
2012-04-01 Piltdownmannen – bluffen som kan lära oss att inte vara så lättlurade Epistemologi
2012-04-02 Ny dokumentär på SVT: Historien om Jesus BibliskHistoria
2012-04-03 ”Historien om Jesus” – del 1 av 3 BibliskHistoria
2012-04-04 ”Historien om Jesus” – del 2 av 3 BibliskHistoria
2012-04-05 Konflikt inför 24 ögonvittnen Epistemologi
2012-04-06 Är evangelisterna inte överens om vad det stod på skylten? BibliskHistoria
2012-04-07 “Historien om Jesus” – del 3 av 3 BibliskHistoria
2012-04-08 Om Gud inte finns Teologi
2012-04-09 Om Gud finns Teologi
2012-04-10 Newsflash: Teodicéproblemet löst! Teologi
2012-04-11 10 budord = 10 pelare för ett bra samhälle Teologi
2012-04-12 När Gud och israeliterna skrev kontrakt Teologi
2012-04-13 Historiska bevis för att Jesus uppstod BibliskHistoria
2012-04-14 Sökandet efter en omoralisk gud Teologi
2012-04-15 Titanic är bara en påhittad berättelse! Epistemologi
2012-04-16 Påhitt om att något bara är påhittat: Konspirationsteorier Konspirationsteorier
2012-04-17 Tankar om likheterna mellan Titanic och Titan Konspirationsteorier
2012-04-18 Biiiologiska superdatorer AntiEvolution
2012-04-19 Hör skapelsetro hemma på en NO-lektion? Lärarrollen
2012-04-20 Gott om ultimata förklaringar till evolution – that don’t impress me much! AntiEvolution
2012-04-21 Hur långa var skapelsedagarna? Teologi
2012-04-22 Märkliga geologiska böjelser AntiEvolution
2012-04-23 Min kära gamla rakhyvel Epistemologi
2012-04-24 Hastigt begravda djur AntiEvolution
2012-04-25 Intervju med en skapelsetroende läkare (2) Biografier
2012-04-26 Ett tips till alla som inte hinner läsa Bibeln Bibeln
2012-04-27 Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand – del 1 AntiEvolution
2012-04-28 Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand – del 2 AntiEvolution
2012-04-29 Evolutionsteorin – ett korthus byggt på sand – del 3 AntiEvolution
2012-04-30 Diamanten: den skapelsetroendes bästa vän AntiEvolution
2012-05-01 Ett gott skratt förlänger… Jordens ålder? Debatthyfs
2012-05-02 Newtonbloggens tredje lag Newtonbloggen
2012-05-03 En knasig historia om en död katt Pedagogik
2012-05-04 Vad säger Jesus om världens ålder? Teologi
2012-05-05 Vad Jesus inte visste Teologi
2012-05-06 Evolutionistisk Ap-ologetik: DNA AntiEvolution
2012-05-07 Omröstning: Hur dog dinosaurierna ut? Naturhistoria
2012-05-08 Evolutionistisk Ap-ologetik: Kromosomfusion AntiEvolution
2012-05-09 Kvack så mycket! Debatthyfs
2012-05-10 Starka reaktioner när hjärnkirurgen blev inbjuden som talare Evolutionskonspiration
2012-05-11 Adams revben kan ha vuxit tillbaka Teologi
2012-05-12 Varför skapades inte Adam och Eva ur intet? Teologi
2012-05-13 Stenar när de är som ballast Geologi
2012-05-14 Hundra inlägg i backspegeln Newtonbloggen
2012-05-15 Liknelsen om Datateknikern – del 3 Teologi
2012-05-16 Liknelsen om Datateknikern – del 4 Teologi
2012-05-17 Liknelsen om Datateknikern – del 5 Teologi
2012-05-18 Liknelsen om Datateknikern – del 6 Teologi
2012-05-19 Hade Adam en navel? Teologi
2012-05-20 Bibeln är ett trovärdigt vittne Bibeln
2012-05-21 Fossilt smör AntiEvolution
2012-05-22 Kameran som genomskådar dig i detalj Vetenskap
2012-05-23 Parodi på hur en ateist uppfattar Bibeln? Teologi
2012-05-24 Kompromissa inte med evolutionen AntiEvolution
2012-05-25 Panelsamtal om betydelsen av skapelse Teologi
2012-05-26 Församlingar behöver diskutera besvärliga frågor Teologi
2012-05-27 Nej, Jesus var verkligen inte rasist Teologi
2012-05-28 Gör som elektronerna – gå mot strömmen! Teologi
2012-05-29 Paulus – elektronen som bytte riktning Teologi
2012-05-30 Intervju med newtonbloggaren – del 1 Biografier
2012-05-31 Intervju med newtonbloggaren – del 2 Biografier
2012-06-01 37 folkslag kan inte ha fel: Den första människan skapades av lera! Myter
2012-06-02 Första Mosebok – vers för vers Bibeln
2012-06-03 ”Man av lera, kvinna av revben.” Hmm… det låter bekant Myter
2012-06-04 Totem-evolution? Myter
2012-06-05 Evolutionskonspiration? AntiEvolution
2012-06-06 Venus passerade inte helt obemärkt förbi Kosmologi
2012-06-07 Dåliga exempel i Bibeln: Kungafamiljens våldtäkter och mord Teologi
2012-06-08 Inga gamla supernovor i vår galax Kosmologi
2012-06-09 Blåbär + Lingon = Blingon Naturkunskap
2012-06-10 Mitt stora beryllfynd Geologi
2012-06-11 Fler mineraler Geologi
2012-06-12 Två filmtips till dig som funderar på vad du ska göra med ditt liv Biografier
2012-06-13 För Gud finns det inga svåra bibeltexter Teologi
2012-06-14 Blind tro eller ”empirisk” tro Teologi
2012-06-15 En mattelärares tankar om en pedagogisk utmaning Teologi
2012-06-16 Nackdelen med att försöka göra sig dummare än vad man är Teologi
2012-06-17 Har jag missförstått evolutionsteorin? AntiEvolution
2012-06-18 Varför sa Gud att föräldrar skulle äta sina egna barn? Teologi
2012-06-19 Samma Gud i hela Bibeln Teologi
2012-06-20 Bilden av Gud i hela Bibeln Teologi
2012-06-21 Vattenhjul i kalksten AntiEvolution
2012-06-22 Sköldpaddor begravda mitt under parningen AntiEvolution
2012-06-23 Om Månen är flera miljarder år gammal, varför är den inte längre bort? AntiEvolution
2012-06-24 Om Månen är flera miljarder år gammal, varför är den så blöt? AntiEvolution
2012-06-25 Vetenskapsnytt avsnitt 1 år 6312: Fossil förfader upptäckt vid semesterparadis AntiEvolution
2012-06-26 Vetenskapsnytt avsnitt 2 år 6312: Fåglarnas förfader funnen vid golfbana AntiEvolution
2012-06-27 LUCA – mer komplex än man tidigare trott AntiEvolution
2012-06-28 Känslan när man står med ena foten i båten och andra foten på bryggan – och båten glider iväg! AntiEvolution
2012-06-29 Kan vi lita på Gud? Teologi
2012-06-30 När Gud räddade mitt liv Biografier
2012-07-01 Lita på Gud – men använd säkerhetsbälte! Teologi
2012-07-02 När Gud straffade sitt folk – del 1 Teologi
2012-07-03 När Gud straffade sitt folk – del 2 Teologi
2012-07-04 Fyra saker att fira under juli nummer fyra Blandat
2012-07-05 Strid i himlen Teologi
2012-07-06 Far, får förlorade får svar? Teologi
2012-07-07 Varför visar sig inte Gud för oss så att vi kan tro på honom? Teologi
2012-07-08 Hur bildas sedimentlager? AntiEvolution
2012-07-09 Giraffens höga blodtryck AntiEvolution
2012-07-10 Uppfinnaren berättar: Hur man bygger en Giraff (1) AntiEvolution
2012-07-11 Newtonbloggens första lag Newtonbloggen
2012-07-12 Uppfinnaren berättar: Hur man bygger en Giraff (2) AntiEvolution
2012-07-13 Trilobiter sopsorterade sig själva? AntiEvolution
2012-07-14 Ordspråk på krångliska Övrigt
2012-07-15 Bläckfiskar sorterade sina skal när de dog? AntiEvolution
2012-07-16 Sjöliljestjälkar i mjuk ”bergvägg” AntiEvolution
2012-07-17 Omkastat berg AntiEvolution
2012-07-18 Noas 16 sonsöner Bibeln
2012-07-19 Noas 16 sonsöner – Gomer Jafetsson Bibeln
2012-07-20 Noas 16 sonsöner – Magog Jafetsson Bibeln
2012-07-21 Vilka är Gog och Magog? Bibeln
2012-07-22 Att tolka profetior Teologi
2012-07-23 Mediens och persiens lag Bibeln
2012-07-24 Noas 16 sonsöner – Madaj Jafetsson Bibeln
2012-07-25 Noas 16 sonsöner – Javan Jafetsson Bibeln
2012-07-26 En närmare titt på Javans söner: Elisha och elyseerna Bibeln
2012-07-27 En närmare titt på Javans söner: Tarshish och Tarsos Bibeln
2012-07-28 En närmare titt på Javans söner: Hello Kitti? Bibeln
2012-07-29 En närmare titt på Javans söner: Rodan eller Dodan Bibeln
2012-07-30 Noas 16 sonsöner – Tubal Jafetsson Bibeln
2012-07-31 Svar om Gud och profetior Teologi
2012-08-01 Är vi bara spelpjäser i Guds schackspel? Teologi
2012-08-02 Schack matt på 2000 drag! Teologi
2012-08-03 Gud är redan i framtiden Teologi
2012-08-04 Jesus trodde … Teologi
2012-08-05 Somliga tror att de inte tror Epistemologi
2012-08-06 Om bilar, ateism och tro Epistemologi
2012-08-07 Debatt om skapelse och evolution Debatt/Samtal
2012-08-08 Galaxer i mina braxer! AntiEvolution
2012-08-09 Ateism: tron på ”ingenting”? Epistemologi
2012-08-10 Om bilar, ateism och tro – med förklaring Epistemologi
2012-08-11 Varför inte koka en killing i sin moders mjölk? Teologi
2012-08-12 Hur kunde vi bli 7 miljarder på bara 4300 år? Bibeln
2012-08-13 Bibelns kronologi 101 Bibeln
2012-08-14 När var Noas flod? Bibeln
2012-08-15 När skapades världen? Bibeln
2012-08-16 Gud friar inte på första dejten Teologi
2012-08-17 Svar till en irriterad fysiker Teologi
2012-08-18 Turn around! Teologi
2012-08-19 Omvänd omvändelse? Apologetik
2012-08-20 Sanningen om Messias irriterade många Teologi
2012-08-21 Vända om … till vad? Teologi
2012-08-22 Återställ gärna din hjärna till fabriksinställning Apologetik
2012-08-23 Är du en främling i ditt eget land? Ingruppsretorik
2012-08-24 Med det lilla ljus jag har… Ingruppsretorik
2012-08-25 Vad är problemet med världen? Teologi
2012-08-26 Kristna i Sverige: se upp för Stockholmssyndromet! Ingruppsretorik
2012-08-27 Föddes Jesus år noll? Bibeln
2012-08-28 Dra ifrån 1 när du räknar bort 0 Bibeln
2012-08-29 Frihet från ateism Lärarrollen
2012-08-30 Näe du, Bill Nye AntiEvolution
2012-08-31 Näe Nye, evolutionen är inte så viktig och bevisad som du tror AntiEvolution
2012-09-01 ”Evolutionism är inte lämpligt för någon” AntiEvolution
2012-09-02 De tio budorden – gäller de fortfarande? Teologi
2012-09-03 De tio budorden – kunde de göras bättre? Teologi
2012-09-04 Budord 1: Inga andra gudar … ”före” eller ”vid sidan av”? Teologi
2012-09-05 Budord 1: Du skall inte vänsterprassla med andra gudar Teologi
2012-09-06 Budord 1: ”Inga andra gudar” Teologi
2012-09-07 Är Gud självisk när han säger att vi ska tillbe honom och ingen annan? Teologi
2012-09-08 Hur dömer Gud alla som inte hört talas om honom? Teologi
2012-09-09 Många förvånade i himlen Teologi
2012-09-10 Budord 2: ”inte göra någon bildstod” Teologi
2012-09-11 Katolska kyrkan ignorerar det andra budet Teologi
2012-09-12 Sikta mot stjärnorna … eller mot lerpölen? AntiEvolution
2012-09-13 ”Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn…” :) Anekdoter
2012-09-14 ”Vad är det här?” Anekdoter
2012-09-15 Är det andra budordet ett förbud mot konst? Teologi
2012-09-16 Jesusbilder och Jesusfilmer – har de hjälpt eller stjälpt vår bild av Jesus? Övrigt
2012-09-17 Av alla filmer om Jesus är denna helt klart min favorit Övrigt
2012-09-18 ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Övrigt
2012-09-19 ”En svartsjuk Gud” Teologi
2012-09-20 Varför så hårda bud, Gud? Teologi
2012-09-21 Från trotsiga snorungar till hängivna vänner Teologi
2012-09-22 Hesekiel 18: Domaren dömer rättvist Teologi
2012-09-23 Är det sant att Gud ”låter straffet för fädernas skuld drabba barnen”? Teologi
2012-09-24 Gud varnar: Barn blir lidande av föräldrars dåliga val Teologi
2012-09-25 Felaktigt domslut? Teologi
2012-09-26 ”Herrens vägar äro outgrundliga” Teologi
2012-09-27 Domaren Guds tvivelaktiga domslut Teologi
2012-09-28 Gud är ‘beyond’ rättvis Teologi
2012-09-29 Budord 3: ”inte missbruka Guds namn” Teologi
2012-09-30 Budord 4: ”Tänk på sabbatsdagen” Teologi
2012-10-01 Budord 5: ”visa aktning för din far och din mor” Teologi
2012-10-02 ”Du skall inte dräpa” eller ”Du skall inte mörda”? Teologi
2012-10-03 ”Blodshämnarens” tunga plikt Teologi
2012-10-04 Budord 6: ”Du skall inte mörda” Teologi
2012-10-05 Budord 7: ”Du skall inte begå äktenskapsbrott” Teologi
2012-10-06 Fly från smutsiga tankar! Teologi
2012-10-07 Budord 8: ”Du skall inte stjäla.” Teologi
2012-10-08 När jag lärde mig hur man blir OSÅRBAR! Biografier
2012-10-09 Faith FAIL Anekdoter
2012-10-10 Gud grundade ett säkert rättssystem Apologetik
2012-10-11 Budord 9: ”Du skall inte vittna falskt mot din nästa” Teologi
2012-10-12 Budord 10: ”Du skall inte ha begär till…” Teologi
2012-10-13 Bloggserie om de tio budorden Teologi
2012-10-14 Utmaning: Saknas något i de tio budorden? Teologi
2012-10-15 Jesus svarade: ”Detta är lagen i ett nötskal” Teologi
2012-10-16 Från pärm till pärm på tre månader Teologi
2012-10-17 Ny bloggserie om Bibelns kvinnosyn Teologi
2012-10-18 Giraffens evolution omöjlig: Hur bildades kylsystemet i fläckarna? AntiEvolution
2012-10-19 Hur gammal är jag? Matematik
2012-10-20 Dawkins bortförklaring av den uppenbara sanningen AntiEvolution
2012-10-21 Hur man bygger en bomb i skolsystemet AntiEvolution
2012-10-22 Filmbevis på att nazisterna var evolutionister AntiEvolution
2012-10-23 Svar till en humanist som INTE är nazist AntiEvolution
2012-10-24 Ni har ett viktigt moraliskt ansvar! AntiEvolution
2012-10-25 Viktigt att påvisa likheter med Hitler AntiEvolution
2012-10-26 Hitlers plan att utrota kristendomen AntiEvolution
2012-10-27 Den viktigaste av alla kristna läror: Sanningen om Guds karaktär Teologi
2012-10-28 Hur blir jag räddad genom att Jesus dog? Teologi
2012-10-29 Vad är det evolutionsbiologer ständigt måste påminna sig om? AntiEvolution
2012-10-30 Den kambriska explosionen blev just ännu mer explosiv AntiEvolution
2012-10-31 Vad är det ”änglarna längtar efter att få blicka in i”? Teologi
2012-11-01 Gud skapade mannen OCH kvinnan till sin avbild Teologi
2012-11-02 Filmtips: Hell and Mr Fudge Teologi
2012-11-03 Som evolutionsbiologen sa: ”Meningen med livet är att föra sina gener vidare” AntiEvolution
2012-11-04 Det finns en mening med ditt liv! Apologetik
2012-11-05 Adam skapades först – Är först bäst? Teologi
2012-11-06 När Skaparen inte var nöjd med sitt jobb Teologi
2012-11-07 Skapades kvinnan som mannens hjälpreda? Teologi
2012-11-08 När hjältinnan Eva kom och räddade Adam Teologi
2012-11-09 Världens fulaste språk Teologi
2012-11-10 Finns det en mening med allt som sker? Teologi
2012-11-11 Leder tro på evolutionsteorin till våldtäkt? AntiEvolution
2012-11-12 Skapelsetroende i händerna på fördomsfull läkare AntiEvolution
2012-11-13 Gud möter oss där vi är – för att lyfta oss! Teologi
2012-11-14 Kan brist på evolution användas som bevis för evolution? AntiEvolution
2012-11-15 Är det dags för prov om evolution – och du är skapelsetroende? Lärarrollen
2012-11-16 Är män programmerade till otrohet? AntiEvolution
2012-11-17 Är likheter i utseende bevis på släktskap? AntiEvolution
2012-11-18 Pirayans snälla kusin AntiEvolution
2012-11-19 En halv miljon år gamla spjutspetsar? AntiEvolution
2012-11-20 Spjutspetsteknologi bland Hams ättlingar BibliskHistoria
2012-11-21 När är det INTE tillåtet att följa bevisen dit de leder? AntiEvolution
2012-11-22 Cellens evolution har om möjligt blivit ännu omöjligare AntiEvolution
2012-11-23 Om ateism, gudsfruktan och design – av Sir Isaac Newton Apologetik
2012-11-24 Varför kunde inte Gud leda israeliterna till perfekt moral på en gång? Apologetik
2012-11-25 Magister Axelssons svar till Docent Erkell – om Cellens evolution AntiEvolution
2012-11-26 Finns det motsägelser mellan första och andra kapitlet i Första Mosebok? Apologetik
2012-11-27 Lektionstips: Introduktion av talet pi Pedagogik
2012-11-28 Pelikanfossil förvånar forskare AntiEvolution
2012-11-29 Hur fungerar (inte) evolution? AntiEvolution
2012-11-30 Har man någonsin sett en stjärna födas? AntiEvolution
2012-12-01 Pi-nsamt dålig matematik att hävda bibliskt fel om pi Bibeln
2012-12-02 Biologerna trodde inte sina ögon när de såg dykarbaggarnas AntiEvolution
2012-12-03 Studie visar: Minskad stress med Gud i tankarna – funkar ej på ateister Apologetik
2013-01-01 Gott nytt bloggår! Newtonbloggen
2013-01-02 Ännu en ”felande länk” som failar AntiEvolution
2013-01-03 Hur kan jag veta vad som är Guds vilja med mitt liv? Teologi
2013-01-04 Big Bang behöver skrivas om – säger fysiker AntiEvolution
2013-01-05 Människan blir dummare och dummare AntiEvolution
2013-01-06 Evolutionsläran slingrar sig AntiEvolution
2013-01-07 Är skapelsetro pseudovetenskap? AntiEvolution
2013-01-08 När katastrofen blir ett faktum även för evolutionstroende AntiEvolution
2013-01-09 Bakterier tycker till: ”Survival of the fittest? Nej, tack! Vi gillar OLIKA!” AntiEvolution
2013-01-10 ”…som att tro att Jorden är platt” – en jämförelse som faller platt AntiEvolution
2013-01-11 Evolutionisterna bevisar det igen: Ju mindre data desto mer utrymme för fantasi AntiEvolution
2013-01-12 Forskare förundras: ”Solen och planeterna är konstruerade på olika sätt” AntiEvolution
2013-01-13 Biologins stora utmaning – enligt chefredaktören för Science AntiEvolution
2013-01-14 Guld – hur kan det finnas uppe vid jordytan? AntiEvolution
2013-01-15 Vi berättar hellre om våra problem i perfekt än i presens AntiEvolution
2013-01-16 Problemen som strör salt i såren på kemisk evolution AntiEvolution
2013-01-17 Se mig i ögonen och säg att det inte finns någon intelligens bakom den här maskinen AntiEvolution
2013-01-18 Min kompis geckoödlans fantastiska fötter AntiEvolution
2013-01-19 Evolutionisternas röriga utvecklingsträd: Geckons ‘fotfäste’ måste ha utvecklats elva gånger AntiEvolution
2013-01-20 Raser och genetisk variation hos människan AntiEvolution
2013-01-21 Parasit-DNA i människans arvsmassa? AntiEvolution
2013-01-22 Förändring räcker inte – det behöver vara rätt sorts förändring AntiEvolution
2013-02-11 Kan man kombinera kristen tro med ett akademiskt tankesätt? Lärarrollen
2013-02-12 Charles Darwins bidrag till mänskligheten: Ateister kände sig inte längre lika dumma AntiEvolution
2013-02-13 ”Det kan inte vara ett mord, för mord är olagligt” AntiEvolution
2013-02-14 FAQ-sida upprättad Newtonbloggen
2013-02-15 Säger evolution något om meningen med livet? AntiEvolution
2013-02-16 Evo-lattjo-lajban-lådan: Vem ska bort? (1) AntiEvolution
2013-02-17 Evo-lattjo-lajban-lådan: Vem ska bort? (2) AntiEvolution
2013-02-18 Evo-lattjo-lajban-lådan: Vem ska bort? (3) AntiEvolution
2013-02-19 Evo-lattjo-lajban-lådan: Vem ska bort? (4) AntiEvolution
2013-02-20 Evo-lattjo-lajban-lådan: Vem ska bort? (5) AntiEvolution
2013-02-21 Evo-lattjo-lajban-lådan: Vem ska bort? (6) AntiEvolution
2013-02-22 Evo-lattjo-lajban-lådan: Vem ska bort? (7) AntiEvolution
2013-02-23 Evo-lattjo-lajban-lådan: Vem ska bort? (8) AntiEvolution
2013-02-24 Evo-lattjo-lajban-lådan: Vem ska bort? (9) AntiEvolution
2013-02-25 Evo-lattjo-lajban-lådan: Vem ska bort? (10) AntiEvolution
2013-02-26 ”Vem skapade Satan och helvetet, och varför?” Apologetik
2013-02-27 Har flygekorrar utvecklats TVÅ gånger? … eller är det rätta svaret NOLL gånger? AntiEvolution
2013-02-28 Evolution, murmeldjur, och jakten på den lättast möjliga av de omöjliga förklaringarna AntiEvolution
2013-03-01 Har mullvadar utvecklats TRE gånger? … eller har Gud skapat dem så för att reta evolutionsbiologer? ;) AntiEvolution
2013-04-01 Nu konverterar jag till evolutionsläran AntiEvolution
2013-04-02 För att citera Satan… Teologi
2013-04-03 Om Gud visste vad Lucifer skulle göra, varför skapade han honom? Teologi
2013-04-18 Skapelse eller Evolution – med Erik och Mackan AntiEvolution
2013-04-19 Är Satan som en ouppfostrad pitbullterrier som Gud har släppt lös? Teologi
2013-04-20 Har djävulen horn? Teologi
2013-04-21 Vad skulle få mig att börja tro på evolutionsläran? AntiEvolution
2013-04-22 Ska Bibeln läsas bokstavligt? Teologi
2013-04-23 Bibeltexter som säger att Jorden är rund Bibeln
2013-04-24 En sak jag ångrar när det gäller Newtonbloggen… Newtonbloggen
2013-05-02 Debattmotståndare sökes! Debatt
2013-05-03 Det måste ju finnas någon i Umeå som vill försvara evolutionsläran Debatt
2013-05-04 Reflektioner efter min första föreläsning om motsägelserna i evolutionsläran Analys
2013-05-05 Hur fick alla djur plats i Noas ark? Apologetik
2013-05-06 Hur stor var Noas ark? Apologetik
2013-05-07 Fullskalig kopia av Noas ark i Hong Kong Apologetik
2013-05-08 Livesända föreläsningar från Gemenskapshelgen på Västeräng Information
2013-05-09 Vad kom först, hönan eller ägget? AntiEvolution
2013-05-10 Har kvinnor ett revben mer än män? Bibeln
2013-05-11 Evolutionens misslyckade förutsägelser AntiEvolution
2013-05-12 Kött ingick inte i människans ursprungliga diet Bibeln
2013-05-13 Föreläsning om vetenskapliga argument mot evolutionsteorin AntiEvolution
2013-05-14 Hur många djur fanns med i Noas ark? – del 1 ProKreationism
2013-05-19 Richard Dawkins svarslös efter fråga från skapelsetroende AntiEvolution
2013-05-26 Samtal om Skapelse och Evolution i Umeå Adventkyrka Debatt/Samtal