torsdag 15 augusti 2013

Kreationistlogik och försvarsmekanismer

Detta inlägg är en modifierad version av ett ursprungligt inlägg i Newtonbloggens kommentarsfält.

För oss som inte befinner oss i en ungjordskreationistisk tankebubbla är det helt obegripligt hur någon över huvud taget kan ta ett ungjordskreationistiskt förhållningssätt på allvar. Problemet med den ungjordskreationistiska ståndpunkten är att den motsägs av i stort sett varje vetenskaplig observation, och stöds egentligen inte av någon trovärdig empirisk bevisning över huvud taget. Om någon ungjordskreationist skulle vilja slå mig på fingrarna med anledning av detta påstående, så välkomnar jag en konkret dialog och presentation av evidens och orsaksförklaringar som faktiskt kan ge oss en anledning att förändra rådande konsensus. I brist på detta återstår bara något slags psykologisk förklaring, det vill säga att kreationister har en känslomässig bindning till en viss verklighetsbeskrivning som är så stark att man sätter upp nästan oövervinneliga psykologiska spärrar mot alla alternativa förklaringar.

Se beskrivningen av Mortons demon av den forne ungjordskreationisten Glenn Morton:

” But unlike Maxwell’s demon, Morton’s demon doesn’t expend any energy–he gets his victim to expend it for him. He can get his victim to expend massive amounts of intellectual energy figuring out how to convince the world that they are wrong. The victim will spend hours reading supportive books or searching through scientific literature noting only those portions which support the YEC position. And the victim will spend lots of energy trying to convince others to come see things the way they do. Thus, the demon gets its victims to spend energy to help it spread the infection.”

Det är just den enorma diskrepansen mellan tro och verkligheten som verkar vara det grundläggande problemet här. Den typ av vanföreställningar som ungjordskreationister hyser kan inte överleva sådan massiv kognitiv dissonans som blir följden av deras tankemodellers kontakter med verkligheten, utan att det sätter allvarliga spår i deras varseblivning och i själva förmågan att föra ett sammanhängande logiskt resonemang. Att blunda för avvikande data blir en grundläggande del av att närma sig verkligheten. Likt ett svart hål, som genom sin enorma gravitation kröker själva rymden kring sig, så tvingar kreationistens obönhörliga känslomässiga spärrar denne att förvrida sitt eget förnuft för att inte behöva ta ställning till den verklighet som hotar kreationistens vanföreställningar.

Detta tar sig olika uttryck, vilka vi ständigt ser manifesteras på Newtonbloggen och i dess kommentarsfält, liksom på andra forum och i många olika slags kreationistlitteratur. Notera att gränserna mellan dessa olika psykologiska försvarsbeteenden är flytande, och inte minst - det handlar bara om en lekmannamässig systematisering av olika intryck jag har fått:

1. Första försvarslinjen är ”see no evil, hear no evil” – det vill säga man ser inte (eller ignorerar) det man inte vill se. Och skulle man bli uppmärksammad på ett fenomen så att det inte kan ignoreras, så har minnet en tendens att tappa bort det så fort tillfälle ges. Det är slående hur svårt det är att få en kreationist att över huvud taget svara på en konkret förfrågan om något obekvämt ämne.

2. Andra försvarslinjen är en extrem varseblivningsbias och oförmåga att neutralt värdera evidens, så att varje liten obetydlig detalj som tycks stödja den egna föreställningen automatiskt anses trovärdig och betydelsefull, medan allt som talar emot nedvärderas och utsätts för hyperskeptisk granskning. En variant av detta är att fenomen som på något tvetydigt sätt kan tänkas stämma överens med den egna verklighetsbeskrivningen automatiskt tolkas som ett starkt stöd för denna, trots att det kanske stämmer lika bra eller kanske bättre med många olika alternativa förklaringsmodeller.

3. Tredje försvarslinjen är: Försök till varje pris att generellt nedvärdera betydelsen av empiriska observationer, som nästan undantagslöst går emot kreationistens verklighetsbeskrivning, så att dessa inte utgör något hot mot kreationistens föreställningsvärld. Ett exempel på detta är att gömma sig bakom postmodernistiska begrepp och hänvisa till att alla gör ”tolkningar” i enlighet med en på förhand bestämd ”världsbild”. På så sätt kan man vända svart till vitt och hävda att vi utgår alla från samma material, och min ”tolkning” är precis lika rimlig som din, oavsett hur datamaterialet ser ut – det handlar bara om skilda världsbilder. Ett annat exempel är att försöka sopa alla obekväma observationer under mattan genom att göra en artificiell uppdelning mellan ”historisk” och ”operationell (”riktig”)” vetenskap, och hävda att det som hände igår ligger bortom alla möjligheter till kunskap med någon som helst säkerhet. På så sätt kan man svälja vilka rövarhistorier som helst som ska ha inträffat så snart man vänder ryggen till, trots att inget av de spår vi ser idag tyder på att detta förlopp verkar rimligt.

4. Fjärde försvarslinjen: Undvik till varje pris att formulera sin egen ståndpunkt i en konkret form som faktiskt kan hanteras på en likvärdig epistemologisk nivå som alternativa teorier, så att jämförbara evidens kan användas för att antingen stödja eller fälla en viss teori. En modell som inte har någon konkret form kan inte heller angripas.

14 kommentarer:

 1. Hej Mattias! Jag förstår inte vad du menar med att ungjordskreationismen "motsägs av i stort sett varje vetenskaplig observation". Det är ju inte sant! Däremot kan vi ju vetenskapligt observera att själva grundpelaren i evolutionen, dvs. mutationer och naturligt urval omöjligen kan leda till den mångfald vi har, eller leda till liv överhuvudtaget. Det är ju bara något som förutsätts.
  Den lista du har satt upp över kreationisters logik och försvarsmekanismer stämmer ju på punkt och pricka in på evolutionsförespråkare, tycker jag. Om det är något som inte stämmer med teorin, t.ex. ett "levande fossil" så ändrar man den och säger att -"vetenskapen är under ständig utveckling".
  Jag håller med dig om att det är klart att man tolkar världen efter den världsbild man har, d.v.s. om man är övertygad att bibeln är sann, så letar man ju förstås bevis som pekar mot detta. Men det gäller ju även evolutionister anser jag. Jag vänder mig mot din och många andras snäva vetenskapsuppfattning som förutsätter att inget övernaturligt finns, trots mängder av vittnesmål på motsatsen. Men bara för att du inte kan göra experiment med Gud, så betyder det ju inte att han inte finns. Däremot, så är Gud en verklighet och det kan även du, Mattias upptäcka om du söker honom med ärligt hjärta. Om bibeln är sann, finns det nämligen en möjlighet att du är vilseledd. Jag säger inte att du är det, utan bara att det skulle kunna vara så.
  /Allt gott! David

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej David, några kommentarer nedan:

   David: “Jag förstår inte vad du menar med att ungjordskreationismen "motsägs av i stort sett varje vetenskaplig observation".

   För att korrigera mig själv: Jag borde ha begränsat uttalandet till varje vetenskaplig observation som är relevant för frågeställningen. Det finns säkert vetenskapliga observationer som inte säger vare sig bu eller bä om ungjordskreationism. Men alla relevanta observationer jag kan komma på motsäger en ungjordskreationistisk standardmodell. Till exempel geologi, fossilsortering, radiometrisk datering, etc. You name it…

   David: “Det är ju inte sant!”

   Jo, det är tyvärr sant. Om du inte förstår det så har du en väldigt felaktig bild av vad vetenskapliga observationer innebär. Om vi fortsätter diskussionen så hoppas jag kunna förklara för dig varför det är så.

   David: “Däremot kan vi ju vetenskapligt observera att själva grundpelaren i evolutionen, dvs. mutationer och naturligt urval omöjligen kan leda till den mångfald vi har, eller leda till liv överhuvudtaget.”

   Här börjar jag misstänka att du har rejäla missuppfattningar om vad vetenskapliga observationer egentligen kan visa. Det måste vara en sjuhelvetes vetenskaplig observation om den ska stödja ditt extremt omfattande påstående. Om du känner till någon sådan vetenskaplig observation är jag idel öra.

   David: “Det är ju bara något som förutsätts.”

   Nej, det stämmer inte. Det är baserat på en hel serie evidens. Hur menar du här?

   David: “Den lista du har satt upp över kreationisters logik och försvarsmekanismer stämmer ju på punkt och pricka in på evolutionsförespråkare, tycker jag.”

   Jag tycker inte det stämmer in på mig, eller evolutionsförespråkare generellt. Har du något bra exempel?

   David: “Om det är något som inte stämmer med teorin, t.ex. ett "levande fossil" så ändrar man den och säger att -"vetenskapen är under ständig utveckling".

   Kan du förklara varför “levande fossil” inte skulle stämma med evolutionsteorin? Jag ser ingen konflikt där. Att vetenskapen är under ständig utveckling är närmast trivialt självklart. Det ligger i dess natur.

   David: “Jag håller med dig om att det är klart att man tolkar världen efter den världsbild man har, d.v.s. om man är övertygad att bibeln är sann, så letar man ju förstås bevis som pekar mot detta.”

   Jag är medveten om att kreationister brukar göra det, ja. Men det är inte OK. Man ska ta hänsyn till hela evidensläget. Om du inte gör det så kallas det cherry-picking. Vilken vetenskapsfilosofi stödjer du dig på om du hävdar att cherry-picking är en vedertagen arbetsmetod inom vetenskapen?

   David: “Men det gäller ju även evolutionister anser jag.”

   Jag har aldrig sett några tecken på att det skulle stämma generellt.

   David: “Jag vänder mig mot din och många andras snäva vetenskapsuppfattning som förutsätter att inget övernaturligt finns, trots mängder av vittnesmål på motsatsen.

   Jag förutsätter inte att inget övernaturligt finns. Jag har bara aldrig sett några övertygande skäl för dess existens. Det är en milsvid skillnad. Det är också svårt att hantera det övernaturliga som en faktor i vetenskapliga studier, så man brukar inte ta med det i beräkningarna.

   David: ”Men bara för att du inte kan göra experiment med Gud, så betyder det ju inte att han inte finns. ”

   Nej, det stämmer. Men även om Gud finns så ändrar det inte på evidensläget för evolutionsteorin.


   /Ha det.

   Mattias

   Radera
  2. Tack för svar!
   Jo, exempel på observationer som tyder på en ung jord är ju bland annat fynd av DNA i bakterier som skall vara miljontals år gamla. Blodkärl från T-rex och sånt känner du ju till. Trots att man vet att DNA inte håller så länge (Lindahl, T., Instability and decay of the primary structure of DNA, Nature 362(6422):709–715, 1993.), så ändrar man teorin för att passa årmiljonerna. Andra exempel är ju människans historia. Hur kommer det sig att urtidsmänniskorna som var lika intelligenta som oss gick runt i hundratusentals år utan att lära sig att odla marken, eller knappt göra några framsteg alls? Och den degenerering av arvsmassan som pågår, förnekar du dess existens, eller hur förklarar du att organismer överlevt och utvecklats under miljontals år trots all anhopning av skadliga mutationer som borde ha förstört DNA?
   Det jag menar med "levande fossil" är att om man hittar ett fossil som dateras till, låt säga 200 miljoner år, och det är av en organism som finns idag och ser likadan ut, så får jag det inte att gå ihop om arvsmassan skulle slumpmässigt förändras hela tiden. Organismen kan väl inte "välja" att behålla sin arvsmassa intakt bara för att den är "perfekt anpassad"? Arvsmassan borde ju förändras över så lång tid, det är ju det antagandet evolutionen bygger på, eller hur tänker du här?
   Angående cherry-picking, så är jag av uppfattningen att bibeln är en trovärdig källa. T.ex. så står det (grundtexten på hebreiska)att jorden är en sfär. Långt innan någon visste det eller trodde på det. Det står att alla människor härstammar från en och samma person (mitochondrial eve). Bibelns riktighet styrks av arkeologiska fynd (Exodus case, Lennart Möller. Sågad av Larhammar, jag vet, men har du läst den?) Dessutom finns det mycket tidiga källor på nyatestamentliga skrifter från det första århundradet. Det är mycket tillförlitligt historiskt och få verkar tvivla på att Jesus har existerat. Det tycker jag är anmärkningsvärt för en person som levde för 2000 år sedan.
   Trevlig onsdag!
   /David

   Radera
  3. Hej David, jag skulle verkligen vilja att du formulerade din modell för skapelse och världens historia i en explicit form av typen som presenteras här:
   http://mattiaswebarchive.blogspot.se/2013/08/oppen-inbjudan-till-ungjordskreationist.html

   Radera
  4. Det låter som mycket jobb och jag är egenföretagare. :) Men jag ska försöka skriva ihop något. Får se hur lång tid det tar.
   Mvh David

   Radera
  5. David, Oj, jag avsåg egentligen att presentera den här länken också, med några olika exempel för att visa hur man kan formulera sig:

   http://mattiaswebarchive.blogspot.se/2013/08/nagra-varianter-for-hur-livet-universum.html

   Om du har dåligt med tid och något av dessa alternativ stämmer mycket väl med vad du själv tror kan du bara välja det - med eventuella förbehåll som du vill framhålla.

   Radera
  6. David

   " Bibelns riktighet styrks av arkeologiska fynd "

   Läs "Bibeln och arkeologerna" av Hans Furuhagen. Han går nogsamt igenom alla problem med arkeologiska utgrävningar i Palestina och hur dessa allt för många gånger försökts paras ihop med bibeln och hur fel man har kommit. Viktiga avgörande delar av bibeln har aldrig kunnat beläggas mes arkeologi. Tvärtom. Arkeologin visar på helt andra skeenden i det tidiga Palestinas historia.

   Om Larhammar har sågat Lennart möllers bok vet jag inte, men den som recenserade boken i VOF var Martin Rundkvist, fil. dr i arkeologi, och den sågningen var inte nådig. Kopplar man till Hans furuhagens beskrivning av de arkeologiska utgrävningarna i Palestina så blir det ganska tydligt att Lennart Möller har tolkat världen efter kartan och inte tvärtom.

   Radera
  7. Tack, jon. Vill också tillägga till David: Man kan inte klassa någon källa som antingen "tillförlitlig" eller "otillförligtlig" i sin helhet:

   "Bibelns riktighet styrks av arkeologiska fynd (Exodus case, Lennart Möller. Sågad av Larhammar, jag vet, men har du läst den?) Dessutom finns det mycket tidiga källor på nyatestamentliga skrifter från det första århundradet. Det är mycket tillförlitligt historiskt och få verkar tvivla på att Jesus har existerat. Det tycker jag är anmärkningsvärt för en person som levde för 2000 år sedan."

   Bibeln kan till exempel visa sig vara in i minsta detalj korrekt vad gäller arkeologiska data (hypotetiskt, alltså), och ändå visa sig ha helt fel om t.ex. jordens skapelse och evolution. Det måste helt enkelt bedömas från fall till fall utifrån jämförelser med tillgängliga evidens.

   Radera
  8. Jag har försökt diskutera detta med bibelns bristande riktighet mot arkeologiska fynd med bibeltrogna men tyvärr... Den diskussionen lämnas oftast väldigt fort om den ens kommenteras. Lite tråkigt kan jag tycka.
   Har även funderat över dessa bibeltrognas sätt att läsa bibeln och finner den helt bisarr. Hur tänker man att gud kommunicerar genom bibeln till en befolkning som är analfabeter och som inte har resurser att köpa en bibel, om det en s fanns några tillgängliga??

   Ingen har hittills haft modet att bemöta detta vilket jag finner extremt tråkigt. JAg är liksom nyfiken på hur man tänker och resonerar om det.

   Radera
  9. Ja, är det inte lustigt hur samstämmiga utsagor man får från olika håll när det gäller folks erfarenheter av att diskutera med fundamentalister? Det gäller tydligen oberoende av ämnesområde - strategin är densamma.

   Radera
  10. Jag undrar om inte många (i alla fall de som läst på) är medvetna om hur enorm diskrepansen är mellan vad de tror och vad vetenskapen visar. Det kan vara så att skygglapparna åker på med önskan att "det här kommer det säkert en förklaring på när jag kommer till himlen". Sedan finns det uppenbarligen fullblodsfoliehattar som på allvar tror att hela forskarvärlden är i maskopi mot gud.

   Radera
  11. Ja det är svårt att förstå sig på hur de tänker. Både Erik Scherman och Johannes Axelsson verkar ju vara ganska styva i korken, och åtminstone Johannes Axelsson hävdar ju rent ut att data faktiskt talar till ungjordskreationismens fördel. Han vågar aldrig ta en diskussion för att försvara det påståendet, i och för sig.

   Radera
  12. Jag känner igen en del av tankegångarna. Är själv uppväxt i frikyrka med många kreationister runt om mig och jag var själv ytterst misstänksam till evolutionsforskningen innan jag började läsa på istället för att lyssna på vad de runt omkring hävdade. Jag hann sån tur var inte fastna alltför djupt i sörjan.

   Frågan är om det är möjligt att nå fram. "Mortons demon" (som är en bra analogi) verkar fungera ytterst effektivt. Kom att tänka på det här skrämmande exemplet: http://www.skepticblog.org/2012/11/07/a-surreal-journey/

   Radera
  13. Jo, jag har sett filmen (på Youtube, tror jag...) och läst Protheros inlägg. Det är bedrövligt att se de medverkande. Särskilt Phil-karaktären som är en skotsk ganska välkänd ungjordskreationist.
   Däremot tyckte jag gott att Prothero kunde ha förberett sig bättre. Det är ofta så att vetenskapsföreträdarna tar det hela på för lite allvar.

   Radera