fredag 21 mars 2014

Erik Schermans slingrande bland sedimentvarv och radioisotoper

När det gäller psykologiska försvarsmekanismer för att vidmakthålla verklighetsfrämmande trosföreställningar så erbjuder ungjordskreationismen en enastående palett av exempel. Ett av de mer illustrativa exemplen utgörs av ungjordskreationisten Erik Scherman, som i sitt förhållande till sanningssökande personifierar många av de fel och brister som kännetecknar den ungjordskreationistiska rörelsen.

Efter att Erik har publicerat ett blogginlägg: "Evolutionen är en myt" på den kreationistiska organisationen Genesis hemsida, har jag tålmodigt redogjort i kommentarsfälten och på min blogg för de evidens som visar varför evolution är ett faktum medan ungjordskreationism är en idiotisk vanföreställning. Jag har också uppmanat Erik att demonstrera motsvarande jämförbara evidens för sin egen ungjordskreationistiska världsbild, vilket han liksom alla andra ungjordskreationister undviker att göra.

Jag har beskrivit den övergripande strukturen hos evolutionsteorin och dess olika komponenter, för att visa sammanhanget för de evidens som finns. Det inkluderar fossilsortering och radiometriska tidsuppskattningar som stödjer evolution under lång tid och samtidigt falsfierar ungjordskreationism.

Inför dessa argument har Erik tvärtystnat i sina egna kommentarsfält.

Efter att jag konfronterade Erik på Twitter med hans undvikande beteende har konversationen under en ganska lång tid förts på Twitter istället. Den som inte använder Twitter kan kika här för att följa den uppdaterade diskussionen som pågår. Erik har hela tiden slingrat sig och hittat på de mest långsökta ursäkter för att inte acceptera eller ens titta på data. Det har alltså tagit veckor av twittrande utan att nå fram till en konklusion. Du kan följa den uppdaterade diskussionen här:

Erik Schermans 6 dagar av slingrande

Missa inte heller den spännande uppföljaren:
Erik Scherman slingrar vidare

Vem var det som sade att uppföljarna alltid blir sämre med tiden? Diskussionstemperaturen närmar sig kokpunkten i:
Erik Scherman slingrar ånyo

Likt en kreationistisk Alex Forrest vägrar Erik inse när spelet är slut, och fortsätter poppa upp på de mest
skrämmande sätt i:
Erik Scherman Slingrar del IV - Återkomsten

Erik är inte nere för räkning än trots att han vacklar betänkligt under något som borde vara slutstriden:
Erik Scherman slingrar del V - Endgame?

Fällan har nu slagit igen om Erik, då han har fått alla sina relevanta invändningar besvarade, men han snurrar desperat runt och letar efter en utväg:
Erik Scherman slingrar del VI - Fångad i en sedimentfälla


[Har tyvärr behövt dela upp konversationen, då Storify tycks ha gränser för vad man kan exportera i html-format på en gång]

Notera Eriks ständiga vägran att kännas vid evidensen som framför allt har handlat om sedimentvarv kombinerade med kol-14-dateringar och Ar/Ar-dateringar av vulkanaska i olika sjöar. Det är enastående vilka försvarsmurar Erik bygger upp mot obehaglig information. I det avseendet följer Erik samma mönster som den ungjordskreationistiska rörelsen i stort, i det att han bara agerar reaktivt och defensivt. Det finns ingen ansats till att söka upp och konfrontera evidens som potentiellt kan verifiera eller falsifiera alternativa förklaringsmodeller. Alltså rakt motsatt beteende jämfört med ett vetenskapligt förhållningssätt.
Titta själva och se hur ni värderar styrkan hos de här studierna, med en konkordans från flera olika dataserier som stämmer överens mycket exakt. Är det rimligt att avvisa dessa evidens för att sjösedimenten i Malawi- och Suigetsusjön är > 50 000 år?

Nakagawa et al. (2012) SG06, a fully continuous and varved sediment core from Lake Suigetsu, Japan: stratigraphy and potential for improving the radiocarbon calibration model and understanding of late Quaternary climate changes. Quaternary Science Reviews 36: 164-176.

Smith et al. (2011) Toward establishing precise 40Ar/39Ar chronologies for Late Pleistocene palaeoclimate archives: an example from the Lake Suigetsu (Japan) sedimentary record. Quaternary Science Reviews 30: 2845-2850.

Staff et al. (2013) Integration of the Old and New Lake Suigetsu (Japan) Terrestrial Radiocarbon Calibration Data Sets. RADIOCARBON 55 (4): 2049-2058.


10 kommentarer:

 1. Det är fruktansvärt irriterande att diskussionen förs med tweets. Formatet tillåter ju nästan endast nehe - joho-typ av argument.
  Men Erik Scherman kanske känner sig mest bekväm med sådana argument, eftersom de går att föra utan vare sig något vetenskapligt innehåll eller stringens.
  /sake

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hejsan, Sake! Jag håller naturligtvis med dig 100% i princip. Twitterformatet är definitivt inte anpassat för en meningsfull dialog där man i samförstånd och god tro försöker reda ut meningsskiljaktigheter. Och: det säger ganska mycket om de egentliga avsikterna hos en person som framhärdar i att använda Twitterformatet trots uppmaningar om att flytta konversationen till ett annat forum som tillåter en mer fördjupad konversation.

   Men: man får trots allt gilla läget, och det finns en viss charm hos Twitterformatet. Tvånget att hålla sig till korta ordväxlingar gör att saker och ting trots allt flyter framåt. Det går snabbt att replikera och dokumentera Eriks hycklande och dubbla standarder vad gäller evidens. Bristerna i Twitterformatet som inte tillåter ordentlig dokumentation i 140-teckensinlägg kan man kompensera med figurer och länkar till mer omfattande information annorstädes. Så om du står ut med den sönderhackade replik-layouten som uppstår när man följer ett twitterflöde så uppmanar jag dig att trots allt tröska dig igenom de länkar som jag serverar ovan. Du kan följa hur man faktiskt bit för bit kan leverera vetenskapliga evidens som nu tvingar Erik att antingen acceptera de slutsatser som följer av dessa evidens, eller tydligt exponera vilken totalt inkonsekvent hycklare han är vad gäller evidensvärdering. Hans framfart i sina egna kommentarsfält och på Twitter är ju fullständigt spårbara, så det är inte så svårt att dokumentera den totala inkonsekvensen i Eriks argumentation. I alla fall om man orkar följa upp alla detaljer, och det går utmärkt om man bejakar sin tvångsmässiga och tjatiga sida.

   Fast hellre än att följa dessa konversationer i efterhand via Storify rekommenderar jag dig och andra att ansluta er till konversationen i Twitter – det är fanimej riktigt kul att följa det skeptiska flödet där.

   Radera
  2. Precis så är det. Plus att ingen ser om du flyr en diskussion i kommentarsfält, men på twitter blir det mera en chicken-situation...
   Då kommer gärna invektiven fram.
   /Gamle Egon

   Radera
 2. Lite svårt att hänga med i twitterresonemangen ibland, speciellt svårt är det att förstå vart Erik vill kommma ? (Undan?).

  Förstår du varför han drar upp ”undulationer” ? Nämns något sådant i artiklarna i fråga och hur menar han att förekomsten av sådana i sedimenten skulle styrka en syndaflod?

  Med bioturbens gissar jag att han menar att sediment som bildas långsamt borde röras om av djur och växtliv? Och att avsaknaden av sådan omrörning i så fall skulle vara bevis för en hastig sedimentering = syndaflod? Men jag gissar att det inte är någon större skillnad därvidlag på sediment som bildats för 5 eller 500000 år sedan?

  Men kreationisternas förnekelseförmåga är ju alltid fascinerande att studera. Jag gissar att de flesta skulle förstå betydelsen av korrelationen mellan C-14/dendrokronologi/sedimentvarv så länge det rör sig om ettusen år tillbaka, eller tvåtusen, tretusen... men när går det inte längre? Och hur förklarar man att hypotetiska avvikelser från konstant C-14 i atmosfären och årliga varves (och årliga trädringar) ändå ger korrelerade data?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, en kan misstänka att Erik är ganska obekväm med diskussionen. När det gäller de "argument" som Erik drar upp så är det svårt att förstå hur Erik sköter sin bevisvärdering, och det är en av poängerna med min argumentation: Erik ägnar sig åt dubbla standarder vad gäller evidens. Som du säger: särskilt konkordansen och korrelationerna mellan olika dataserier är något som det är svårt att förlåta att han försöker ignorera.

   När det gäller Eriks motivation för att använda en så skev bevisföring i en argumentation så kan man bara spekulera. Det ligger väldigt nära till hands att Erik bara använder det som en retorisk rökridå för att slingra sig och undvika diskussonen, men jag misstänker att en så cynisk tolkning inte är motiverad. Erik tycker nog själv att hans argument är bra; dvs hans pareidolia och visuella intryck av landskapsformationer smäller lika högt som eller högre än de kvantitativt och kvalitativt peer-reviewade vetenskapliga evidens från riktiga forskare som hans belackare lägger fram.

   Dels så är detta inte något som Erik bara lägger fram när han argumenterar i sådana här diskussioner. Det tillhör standardmenyn på Eriks egen blogg, där han presenterar en oändlig radda landskapsbilder som han verkar ha googlat fram med masturbatorisk mani hemma på sin kammare.
   http://erikolof.blogspot.se/2013/10/meandering-rivers-formed-at-end-of-flood.html
   http://erikolof.blogspot.se/2013/10/streams-in-south-pacific-turned-right.html
   http://erikolof.blogspot.se/2013/09/two-phases-of-floodwater.html
   http://erikolof.blogspot.se/2013/09/marks-of-noahs-flood-on-seafloor.html

   Undulationerna är en del av samma generella besatthet av landskapsformationer.

   Erik personifierar här begreppet Argument från klentrogenhet; ”jag kan inte föreställa mig något annat än en syndaflod som kan ha orsakat de här landskapsformationerna”

   Dels så känns det otroligt att någon skulle lägga fram sådana här argument om hen inte själv tyckte att de kändes övertygande. För envar som inte befinner sig i Eriks bubbla av vanföreställningar så framstår de ju som infantila, idiotiska och rent obegripliga, och jag antar att Erik är intelligent nog att komma på något bättre om han inte själv vore övertygad om deras förträfflighet.

   Sen återstår ju frågan: är det Eriks livsåskådning som har förvridit hans rationalitet, eller är det så att det man i grund och botten måste ha en skruv lös någonstans för att så fullständigt fastna i sådana felaktiga resonemang?

   När det gäller sedimentvarv så är det väl egentligen bioturbation man menar, men jag är ingen ordmärkare. Ännu ett exempel på Eriks klentrogenhetsargument, och skeva krav på evidens. Även om Erik har svårt att tänka sig att sedimentvarv förblir orubbade på sjöbotten (men dessa processer är väl studerade…) så är hans eget scenario (att det sorteras ut tiotusentals fina sedimentvarv under en och samma översvämning) minst lika otroligt, och han kräver inga undersökningar för att visa att så är fallet. Trots att det borde vara jämförelsevis enkelt att experimentellt visa på denna process.

   Radera
  2. Min spekulativa tolkning är att det verkar som att han anser att de/vi som ifrågasätter honom kör med dubbla måttstockar eftersom de/vi "köper utsagor som pekar mot gammal jord utan att ifrågasätta". De (fullt legitima) frågor som ställs till honom slår han därför gissningsvis bara ifrån sig med argumentet att ingen (utom han och andra YEC) ställer sådana frågor till geologer och andra forskare.

   Radera
  3. "Erik personifierar här begreppet Argument från klentrogenhet; ”jag kan inte föreställa mig något annat än en syndaflod som kan ha orsakat de här landskapsformationerna”"

   Personligen kan jag inte se att någon annan än marsianerna har grävt kanalerna på mars, så det få vu väl sortera in som ett starkt bevis på att det finns liv på mars??

   Tror inte man får glämma att Erik &co lever i tron att bibeln är till 100% sann och inte kan ifrågasättas. SÅ det är klart att han då måste försöka förklara världen ur det rastret. Sen är förmodligenåsiken att vi är så besudlade med lögner och synd så det vi säger måste man vara vaksam mot.

   Så tyvärr tror jag att debatt mot kreationister aldrig kommer att leda någonvart.

   /jon

   Radera
 3. Med en världsåskådning som är helt byggd på att allt i världen är ett misstag från att de första människorna misslyckades med att leva upp till guds idé om världen och att allt måste rättas till igen och att floden var en del i detta kan han ju inte hålla med dig. Då finns ju inte "logiken" om guds upprättelse kvar. Han kommer aldrig att ge sig.

  SvaraRadera
 4. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Erg_(landform)#Extraterrestrial_ergs

  Kan ju apropå sanddynsfält vara intressant att konstatera att de även finns på Mars, Venus och Titan. Borde rimligen vara ett ganska starkt argument för att de är skapade av vind, inte vatten...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att Eriks huvudargument är att vissa av de strukturer han har pekat ut har för stor skala, inklusive periodiciteten mellan dynstrukturer som sträcker sig över flera kilometer enligt honom. Dynerna i din länk har en mindre skala än så. Det är svårt att bedöma skalorna i Eriks satellit/flygbilder, och han har inte heller lagt fram någon analys som visar en max-skala för hur periodiciciteten hos vindproducerade dyner kan vara.

   Radera