onsdag 9 oktober 2013

Fallet Johannes Axelsson - markkontrollen anropar Newtonbloggaren

Alla som har den goda smaken att följa det intellektuella utbytet om ständigt aktuella och brännande livsåskådningsfrågor på Newtonbloggen vet att på bloggen förs det fram ett ungjordskreationistiskt budskap från högstadieläraren Johannes Axelsson. Stammisarna som har följt bloggen ett tag vet också att ingenting kan förstöra magister Axelssons dag så fullständigt som kritik mot hans sätt att förhålla sig till obekväma frågor. Det har från allra första början varit ett återkommande tema på Newtonbloggen att Johannes hela tiden smiter från frågor och undviker att ta tag i och diskutera ämnen som är problematiska för hans ungjordskreationistiska världsbild, och Newtonbloggaren är allt annat än nöjd med hur han beskrivs i kommentarfälten.

Nyligen har det här emellertid eskalerat till en punkt då Johannes fullständigt tycks ha tappat markkontakten. Han publicerade en kreationistisk propagandafilm som är en enda lång harang på samma komplexitetsargument som Johannes har fört fram femtielva gånger på Newtonbloggen (eller 18 gånger för att vara exakt). Jag kritiserade att Johannes ägnar oproportionerligt mycket utrymme åt denna typ av argument, vilka inte ens utgör ett stöd för hans egen ungjordskreationistiska ståndpunkt, medan han försöker ignorera ämnen som är betydligt mer relevanta (och förödande) för ungjordskreationismen.

Då  tog det hus i helsicke. Johannes ägnar ett helt blogginlägg åt en ömsom hätsk, ömsom beskäftig och ömsom inställsam tirad riktad specifikt mot mig. I kommentarsfälten till detta inlägg och det föregående når han emellertid också nya höjder av kränkthet och gnällighet då hela det anti-kreationistiska kommentarsfältet får en släng av samma slev.

Detaljerade kommentarer kommer längre ner, men i korthet handlar Johannes svar om att det alls icke är så att han försöker undvika diskussionen. Nej, det är i själva verket vi ateistiska evolutionister som darrar i knävecken inför den förödande kraften hos Johannes kreationistiska argument, och som vräker ur oss en spärreld av frågor som en försvarsstrategi för att undvika de argument som Johannes för fram.

Jag vill därför ta tillfället i akt och förkunna till hela världen, for the record:

Jag är villig, till och med angelägen, att diskutera
 
VILKEN FRÅGESTÄLLNING SOM HELST
 
som Johannes Axelsson önskar ta upp till diskussion,
 
i vilket format han än önskar.

Bäst vore det naturligtvis med ett skriftligt utbyte, men det funkar också med fler offentliga realtidssamtal (den här gången med möjlighet till visuella hjälpmedel), eller en combo.

Mitt enda krav på motprestation vore att vi kan göra en tit-for-tat, där jag i så fall får diskutera en parallell frågeställning med Johannes. Men för att visa min goda vilja, och angelägenhet om en dialog, så erbjuder jag Johannes en bonusomgång utan krav på motprestation, där han får välja frågeställning(ar). Det ska förhoppningsvis räcka för att tysta eventuella beskyllningar om att jag försöker smita undan diskussionen.

Lars Johan Erkell har egentligen redan kort och koncist sagt allt som behöver sägas om den kreationistiska propagandafilmen, men om Johannes vill börja dialogen med att fortsätta diskutera just den filmen så är jag redo när som helst. Johannes har ju inte svarat på tidigare förfrågningar om att diskutera liknande material som han har lagt fram (se här för kommentar istället), men någon gång ska ju vara den första.

Nu till detaljerna: Konflikten rörande Johannes förhållningssätt till obekväma frågor är som sagt välkänd för alla som brukar följa Newtonbloggen. Enligt devisen anfall är bästa försvar så hävdar Johannes nu följande (saxat från lite olika ställen i inlägg och kommentarsfält):

1) Johannes måste upprepa samma trötta argument om och om igen därför att "polletten inte har trillat ner" hos undertecknad och övriga kommentatorer. Vi vill helt enkelt inte förstå.
2) Vi borde titta på filmen, så kanske vi skulle förstå.
3) Jag försöker pressa Johannes till att sluta skriva om dessa ämnen, och därigenom hindra en massa behövande människor från att nås av komplexitetens evangelium.
4) Mina egna försök att föra diskussionen över på mer relevanta spår är egentligen ett flyktbeteende; en kapitulation inför Johannes designargument.
5) Efter att ha sett mig slagen på min egen hemmaplan (biologin), så försöker jag nu hitta argument genom att desperat famla efter svar utanför mitt eget kompetensområde, vilket inte är OK. [Ja, kära läsare, ni ser rätt. Johannes försöker faktiskt förestava för mig vilka argument jag får lov att använda.] Det är den vanliga responsen från evolutionister: eftersom svaren aldrig finns inom deras eget fält måste det ju finnas någon annanstans.
6) Jag är uppenbarligen medveten om svagheten i mina egna argument. Varför ser jag mig annars tvungen att ropa på hjälp från mina kompisar för att bjuda lite mer organiserat motstånd?
7) Jag borde stanna upp ibland, och reflektera. Annars är det så lätt att ägna sig åt självbedrägeri.
8) Eftersom vi, hans meningsmotståndare, inte kan se den uppenbara förklaringspotentialen i Johannes argument så är den rimligaste förklaringen att vi är förblindade av ett sataniskt evolutionsbedrägeri.
9) Innerst inne vet jag att hela min ansträngning bara är ett försök att undvika att se sanningen i vitögat; en kamp för att slippa erkänna Guds existens.

OK, hur ska man förhålla sig till det här?

Jag vill börja med att rikta uppmärksamheten på att Johannes, sin vana trogen, inte vill konfrontera mina argument, vilka består av flera olika konkreta problem som han borde ta tag i om han verkligen bemödade sig om en vetenskaplig ansats. Istället ägnar han sig åt rena spekulationer om mina personliga bevekelsegrunder och motiv, varvade med att försöka avfärda mig själv och övriga "evolutionister" med osubstantierade påståenden om att vi är offer för en illusion.

Notera att Johannes uppenbarligen har all tid i världen att författa det ena blogginlägget efter det andra med personliga tilltal, men inte tid att diskutera sakfrågor.

MrArboc och  Rust Lee påpekar i kommentarsfälten för Johannes att detta utgör ett solklart fall av ad hominem-felslut, vilket Johannes inte vill kännas vid, och han visar därigenom att han inte förstår vad begreppet innebär. Jag har inte mycket att tillägga till de definitioner och beskrivningar som Rust Lee ger i kommentarsfälten, annat än att ett ad hominem-felslut inte nödvändigtvis innebär påhopp och ohövligt tilltal, utan i princip lika gärna kan vara hjärtligt och ärligt välmenande. Det är inte eventuella personliga påhopp som utgör ett problem här (det finns inget begrepp i svenska språket som är obetydligt nog för att uttrycka hur lite jag bryr mig om sådant), utan att det faktiskt handlar om ett informellt logiskt felslut eller argumentationsfel som gör hela Johannes ansats till en irrelevant distraktion.

Johannes svarar inte allskärnan i min kommentar, vilken jag vill utveckla här.
Jag har naturligtvis tittat på filmen innan jag ger mig in i en diskussion om dess bristande kvaliteter. Och polletten har trillat ner långt innan Newtonbloggaren började slå in öppna dörrar med sin komplexitetsmurbräcka; jag har förstått precis vilket budskap Johannes försöker förmedla. Och jag håller fullständigt med: dessa cellulära processer gör mig knäsvag av vördnad och fascination, så snart jag begrundar deras skönhet och funktionella komplexitet.
Men där slutar vår samstämmighet. När Johannes försöker tillgodoräkna sig cellulär komplexitet (tillsammans med diverse andra kompexitetsexempel) som ett slags gudsbevis så hoppar han i galen logisk tunna. Mr Arboc och Thomas Schwartz påpekar i kommentarsfälten hur Johannes försöker vältra över en fruktansvärt asymmetrisk bevisbörda på sina meningsmotståndare, genom sitt billiga argumentum ad ignorantiam, men Johannes förmår inte tillgodogöra sig denna information. Sådant beteende vinner ingen respekt. Nu är jag inte den som använder petimeterlogik som slagträ för att platta till mina opponenter, vilket också vore klandervärt. Men det finns faktiskt en anledning till att detta räknas som ett logiskt argumentationsfel, så Johannes borde kanske stanna upp och reflektera över sin ståndpunkt.

Saken är den att vi vet inte hur livet har uppstått, eftersom vi ännu inte har hittat några spår efter processen som kan användas för vetenskapligt studium. Men "vet inte" betyder faktiskt just "vet inte", så det kan inte någon göra anspråk på att känna till, med mindre än att de kan leverera hårda data. I brist på hårda data, eller åtminstone hyfsat väl underbyggda hypoteser, så finns det helt enkelt inte så mycket mer att säga i frågan. Vår generella ovilja att diskutera ämnet bottnar alltså i rent ointresse - inte att vi försöker fly undan en svår frågeställning.

Johannes försöker sätta upp en falsk dikotomi mellan "skapelse" och "evolution", för att kunna ensidigt angripa evolutionen och kalla det ett positivt argument för sin egen ståndpunkt, utan att låtsas om att det finns en massa tänkbara alternativ. Bland dessa tänkbara alternativ får hans omhuldade ungjordskreationistiska scenario inte alls något som helst direkt stöd av designargument, så det handlar bara om att flytta målstolparna på ett flagrant sätt. Johannes försöker upprätthålla illusionen av hela det vetenskapliga bygget som en enda monolitisk konstruktion där alla delar är absolut beroende av varandra; ett korthus där lite metafysisk semtex mot en enda del räcker för att hela konstruktionen ska falla: "Alla dessa delar i er förklaring hänger ihop och är beroende av varandra". Galenskapen i detta synsätt har jag för länge sedan försökt påtala genom att påpeka att vetenskapen tvärtom utgör ett oändligt pussel där varje bit i lugn och ro kan studeras var för sig, även om vissa bitar visst påverkar varandra i varierande grad. Om Johannes hade varit intresserad av dialog hade han ju kunnat ta upp den här tråden för länge sedan. Det utgör ju en ganska fundamental frågeställning om grunderna för den vetenskapliga processen, så det borde ju vara av ganska stort allmänintresse för en NO-lärare även utanför skapelsedebattens lilla ankdamm.

Vad vi faktiskt vet är att alla lämningar efter liv som vi kan hitta visar på en utveckling så snart vi ser de minsta spår av organismer i de geologiska avlagringarna - en process vars spår också avtecknar sig i den genetiska koden för just de komplexa cellullära komponenter som Johannes är så upphetsad över. Bland annat mot den bakgrunden framstår en utveckling av cellernas maskineri inte som något särskilt otroligt scenario, oavsett vilka förutfattade meningar vi har om sannolikheter för olika skeenden. Vi vet alltså att livet på jorden har utvecklats från gemensamma anmödrar, åtminstone från den punkt då det börjar avteckna sig i fossilkedjan, och detta är en realitet som man måste förhålla sig till när man diskuterar möjliga mekanismer för livets uppkomst och utveckling. Därmed vet vi alltså också i förbigående att sannolikheten för en bokstavstroende biblisk skapelseberättelse är i stort sett lika med noll, och detta sakernas tillstånd ändras inte oavsett hur många kreationistiska propagandafilmer som Johannes spelar upp.

När jag invänder mot det senaste i raden av Johannes många inlägg om osannolikheten av en naturalistisk förklaring till livets uppkomst, så är det alltså inte därför att jag hellre flyr än illa fäktar mot vassa kreationistiska argument. Inte heller vill jag undanhålla någon möjligheten att ta del av dessa argument. De plockas ner effektivt nog av kommentatorerna på Newtonbloggen, och själv har jag stort nöje av att analysera och diskutera dem - om nu bara Johannes hade velat vara med i den diskussionen också. Nej, det handlar om att uppmana Johannes att skapa en något bättre balans i sina frågeställningar genom att fokusera mindre på irrelevanta frågor som framför allt utgör försvarsmekanismer och fokusera mer på sådana svåra frågeställningar som har direkt betydelse för hans ståndpunkt.

När det gäller vilka frågeställningar jag väljer att konfrontera Johannes med så tycker jag som sagt att det är min ensak, och han kunde ju försöka bemöta dem istället för att gnälla. Min argumentation följer den hierarkiska evidensordning som från början har påvisat evolutionens realitet och för alltid har vederlagt den bibliska skapelsehistorien. Det finns många olika infallsvinklar från olika vetenskaper i skapelsefrågan, och alla visar upp en kongruent bild.

Rörande varför jag skickar ut en förfrågan om en kraftsamling för att ta fram evidens i skapelse-evolutionsfrågan, så borde Johannes betänka att det här handlar om att konfrontera folk med kraftiga ideologiska skygglappar, massiva försvarsmekanismer och med en gravt felaktig bild av vad vetenskap handlar om. Det är alltså inte rationella personer vi försöker diskutera med, vilket gör det till en viss uppförsbacke i diskussionerna och ställer extra höga krav på det material man lägger fram. När det gäller att systematiskt presentera evidens så ligger det som Johannes vet ganska mycket grovgöra bakom, om man inte har en kreationistorganisation i ryggen som ägnar oerhörda resurser av förspilld tid och pengar till att generera färdigtuggade usla argument. Det är dessutom kul att diskutera de här frågorna med folk som har lite koll, och man slipper ibland uppfinna hjulet på nytt.
Och tror Johannes att det rör sig om någon hemlig konspiration? Varför tror han i så fall att jag skickade ut en öppen inbjudan både på den här bloggen och inkluderade honom i en inbjudan på Twitter? Det var naturligtvis för att erbjuda Johannes att delta i diskussionen, med hopp om att han ska lära sig något.

Sammanfattningsvis: Johannes - Skärp dig. Kom ner på jorden; håll dig till sakfrågor och inte meningslösa distraktioner. Ägna dig åt relevanta frågeställningar, konfrontera de demoner som våra kritiska frågor väcker inom dig, och sluta smita undan diskussionen.

73 kommentarer:

 1. Ja du, mr Hexapoda.
  Det verkar som om vår vän har kastat in handduken för gott.
  Det är väl inte så kul att alltid förlora.
  Synd, men helt klart väntat.
  /Archaeegon

  SvaraRadera
 2. Men visst är det väl så att vi blundar för det uppenbara, eller??
  Att vi kämpar med näbbar och klor för att förneka att guds existens, eller??
  Att vi vet det orimliga i våra egna argument, eller??

  Nä vad det handlar om är att våran kära vän Johannes och co besitter en tro som är så stark för dom att vi aldrig kan rå på dom. Deras värld verkar vara en mix av guds goda kärlek och satans onda avsikter som har förgiftat världen och ställt till med allt ont som någonsin har hänt och som någonsin kommer att hända. För dessa människor är evolutionen bara en av alla de gifttrådar som satan har låtit växa in i världen i syfte att vända bort människan från gud.

  Vi är nog bara ett axplock av alla dessa människor som irrar omkring, förledda av satan, dömda till evig undergång och som nu fungerar som satans verktyg för att förleda världen.

  Att kämpa mot detta är nog rätt meningslöst. Då jag halkade in på newtonbloggen trodde jag i min enfald att Johannes skulle göra allvarliga försök att ge belägg för skapelsen, men som du också konstaterat så handlar det mest om att försöka få evolutionen i dålig dager. Det som har irriterat mig mest är alla kommentarer där han har fått sina påståenden förklarade men som han sedan inte verkar tagit någon som helst hänsyn till. Samma argument som redan har visat vara felaktiga har han sedan dragit upp i sina "föreläsningar" på advenstkyrkan. Jag påpekade detta för honom men den kommentaren omkom på något sätt. Set inte om han raderade den eller om jag helt enkelt missade posta den. Det man faktiskt får ge Johannes beröm för är annars att han har högt till taket i sitt kommentarsfält. Verkar vara få kommentarer som de facto blivit raderade.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det som låter som en nidbild är nog tyvärr på pricken rätt.
   Vi får väl se vad som händer med takhöjden....

   Radera
 3. Ja hörni gubbar, det tragiska är att det inte hade behövt vara så om inte Johnny boy hade haft ett sådant behov av att driva en agenda till varje pris. Han kan helt enkelt inte bara föra en vettig konversation utan att hans hävdelsebegär fullständigt tar överhanden. Han kan helt enkelt inte ta in avvikande information heller, utan bara stänger av på ett creepy sätt. Vi talar om en snubbe som lever i en total fantasivärld, och som får all sin information filtrerad genom ett knasfilter - och sedan känner sig manad att missionera om sina vanföreställningar till hela världen. Herregud...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ändå intressant att bevittna på något sätt.

   Radera
  2. Jomenvisst, det är ju ett fantastiskt spektakel! Kanske den mest fascinerande mänskliga process jag någonsin har haft förmånen att följa på nära håll. Det finns ju en anledning att man inte kan slita sig från dramat som pågår kring Newtonbloggen. Känns lite som en TV-thriller där man ivrigt väntar på nästa avsnitt. Det är inte ofta man kan delta i en interaktion med folk av Johannes typ så direkt, särskilt inte i mellanmjölks-Sverige. Och så finns ju alltid (det fåfänga) hoppet om att man på något sätt ska nå fram till Johannes eller någon av de andra.

   Radera
  3. Intressant. Nu dök precis "Roger Berggren" upp med ett tjog kommentarer på ett bräde. Skall läsa dem;)

   Radera
  4. Läst två nu och det är definitivt inte Johannes. Min konspiratoriska hjärna tänker: "inkallad?", men faktum är att shit happens i vår värld så där får den allt lugna sig och blott konstatera att det var ett sammanträffande.Resten är och förblir okänt. Annars roar jag mig med att analysera Johannes. Det var rätt kul med "Gubben i lådan";)

   Radera
  5. Haha! God morgon!

   Radera
  6. Haha, jo du tycks verkligen ha en lite överaktiv konspirationsdetektor; tur att den verkar dela rum med en lite mer laidback analytisk sida också, annars hade man väl sett dig stå med plakat nere vid Ground Zero:)

   Jo, Roger Berggren verkar vara legit. Du kan hitta andra inlägg av honom här:
   http://newtonbloggen.wordpress.com/2012/04/18/biiiologiska-superdatorer/
   http://newtonbloggen.wordpress.com/2012/05/24/kompromissa-inte-med-evolutionen/

   Verkar vara en hyfsat välkammad typ - men det är inte svårt att ana vansinnet under den rationella fasaden.

   Radera
  7. Vi tycks vara tvillingsjälar i vårt sätt att betrakta hönan och ägget-problemet.

   Radera
  8. Jag har normalt rätt låg konspirationsnivå. Alla som någon gång försökt att styra upp en svensexa eller en förening borde inse att globala konspirationer är rätt hopplösa projekt. Däremot kan mångas egenintressen samverka till något som ser ut som en sammansvärjelse. Det är en annan sak.
   Johannes har dock visat sig vara en filur, så där triggar jag lättare.
   Men man märker att Roger kommer från ett annat fält.
   OT Visst har man slagits med 9/11-tokar. De är riktigt uppåt väggarna. Jag kan lättare sympatisera med UFO-dårarna, men att inte kunna dra några slutsatser av att man ser trafikflygplan döna in i skyskrapor är rätt enastående. Det är planetens mest korkade människor, alla kategorier.

   Får se om Roger lyckas tänka ut hönan-ägget. I så fall blir det gudstjänst för mig. Det är ju verkligen en no-brainer. Jag har så svårt att förstå hur man kan missa, men man tänker inte i kedjor utan endast i statisk nutid, tror jag. Över huvud taget tänker dessa människor aldrig i orsakskedjor utan det slutar alltid med Fenomen, Orsak=GUD. Punkt.

   Radera
  9. Ja, där slår du huvudet på spiken. De kan inte tillåta sig att ta ett steg tillbaka och titta på helheten - då skulle inte ens deras extremt effektiva försvarsmurar hålla för trycket. De håller bara blicken stint riktad mot vissa punkter: några obesvarade frågor och en del anomalier. På så sätt kan man inbilla sig själv att man har en föreställningsvärld som överensstämmer rätt hyfsat med verkligheten.

   Och det är ju däri problemet ligger. Det handlar inte om att förfölja folk för deras tro, utan att jaga efter en tankeprocess som är I grunden fel.

   Radera
  10. Tja, eller jaga?
   Det handlar ju om folk som sticker ut hakan och påstår dumheter. Känns som att de är ganska uppsökande;)

   Och jag är ingen robot;)

   Radera
 4. Förresten Egon, jag sätter en IPA på att du har hört det sista av David Elvinsson också.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En IPA? Han är numera dubbelt saknad;)

   Radera
  2. Faktiskt lite tråkigt att inte fler kreationister kommenterar på bloggen. Just nu är kommentarsfältet lite väl enahanda. Till och med Lampa-trollet verkar vara som bortblåst. Inte för han bidrog med så mycket klokt...

   Sen önskar jag att han fortsätter med sin serie om noas ark. Den var ju ett fantastiskt stycke i konsten att vrida och vända på saker för att få de att passa ihop.

   Han lovade även efter sitt uppehåll i julas att han skulle återkomma med en serie om Baraminer och baraminforskningen.... Kanske det som saknas för att få oss tvivlare att omvända oss??

   Radera
  3. Aj fan, jag blir skyldig dig en öl...

   Radera
  4. Det är vad jag kallar win-win;)

   Radera
 5. Ja, vad hände med Lampan? Han var ju bra att ha ifall blodtrycket riskerade att sjunka för lågt... ;)

  Som andra har skrivit är det på något sätt fascinerande att bevittna det långsamma förfallet. Jag tror faktiskt Johannes startade bloggen med ett ärligt uppsåt att föra samtal, men nu är det rätt tydligt att han blir mer och mer frustrerad över att han inte ses som en auktoritet och det allt mer frekventa pratet om Satan och hoten att slänga ut vissa av oss är nog ett tecken på det. Kanske det som gör att andra ungjordskreationister verkar hålla sig borta - dom *flesta* är ju trots allt friska och normalintelligenta människor som nog inser att Johannes inte får dom att framstå i speciellt bra dager.

  SvaraRadera
 6. Man skall vara försiktig med vad man önskar ty det kan gå i uppfyllelse.
  Låt mig aldrig mer behöva läsa en rad av lampans psykotiska tirader.
  Han är så bortom all räddning att det förvånar mig att han får bo hemma.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast ärligt talat. I Lampas ögon är vi lögnare, fuskare, pedofiler mm mm. Inte skulle man väl vilja debattera med någon sån?

   Radera
 7. Hej,
  jag blev inspirerad av ett av Johannes inlägg (http://newtonbloggen.wordpress.com/2012/10/16/fran-parm-till-parm-pa-tre-manader/) och har nu börjat läsa Newtonbloggen ifrån början. Det är en stor skillnad på hur hans inlägg skrivs och framförallt hur han beter sig i kommentarsfältet. Dessutom är kören där och prisar honom ofta och väl.
  Allt detta är borta idag.
  Sake

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gjorde samma erfarenhet när jag började gå igenom alla gamla inlägg för att ta fram material till Johannes vedervärdiga FAQ-sida. Det fanns också lite mer allmänt intresserade folk av olika schatteringar som var inställda på diskussion. Det var i väldigt många avseenden bättre förr. Men så ibland dyker en David Elvinsson upp och tänder nytt hopp....

   Radera
  2. Faktiskt lite tråkigt att bloggen har fallit i hop så totalt. Den har varit mycket lärorik i att sätta sig in i en skapelsetroendes världsbild. Jag har många gånger häpnat över att någon kan vara så blind i sin tro. Trodde i min enfald att även djupt religiösa människor faktiskt tog intryck av den värld och den tid vi lever i. Men icke... Vet inte hur många kommentarer jag påbörjat men låtit bli att skicka då jag har en känsla att man skriver för blinda ögon och man får mest en känsla av.... varför ödsla tid. Hade tänkt att ta mig till magisterns föreläsningar på Adventskyrkan här i Umeå men känt att det inte varit värt att ödsla tiden på. Insåg att han inte tar minsta intryck av alla goda förklaringar som han fått utan rapar ogenerat upp samma saker som på bloggen.

   Fast det finns en till pajas som det är riktigt kul att följa. http://www.apg29.nu/
   Han är mer i Lampas klass med att vräka ur sig saker om det han inte gillar. Fundamentalism när den är som värst. Synd bara man har blivit blockerad för gott där.

   Radera
 8. Av alla kreationister som kommenterar på Newtonbloggen är det nog bara Rolf Lampa som jag är hjärtligt glad åt att slippa se mer av – ja, när man kommer upp i medelåldern måste man börja oroa sig över sitt blodtryck!

  För egen del beklagar jag också annars den generella frånvaron av folk från den lite mer fundamentalistiska/kreationistiska sidan. Det är uppenbarligen många som regelbundet läser Newtonbloggen fortfarande, men mycket få som kommenterar. De är väl så livrädda nu för att yttra sig med tanke på hur hårt vi brukar gå åt alla som vågar sticka fram näsan. Förmodligen finns det ett gäng personer som inte är helsålda på de kreationistiska idéerna, men de flesta som vågar gå in och börjar tjafsa är Dunning-Kruger-typerna som tror att de ska kunna dra en lans till kreationismens försvar. På så sätt når man inte fram till de för vilka sådana här diskussioner hade kunnat göra mest nytta. Det vore så givande att kunna möta folk personligen i mindre sällskap och ta ett mer avslappnat samtal om sådana här frågor. Jag hade verkligen stort utbyte av att tala med Vesa Annala över en kopp kaffe, även om det mötet skedde lite hastigt. Han verkar vara en jättetrevlig person med en stark drivkraft att sätta sig in i de här frågorna på allvar – han hamnar tyvärr bara fel i sina slutsatser hela tiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Personligen så gillar jag Lampa. Han hymlar aldrig med sin "I am holier than thou" världsbild. Bäst tyckte jag det var då han jämförde sig och Johannes med jesus, eftersom de samtliga delade anspråket att förmedla sanningen. Ingen ödmjukhet där inte.

   Sake

   Radera
  2. Ha ha.. det hade jag nästan förträngt. Om Jesus och Lampa är lika så tror jag hellre jag sneglar på profeten Muhammed.

   Radera
  3. صلي الله عليه وسلم

   Sake

   Radera
  4. Vi är åter rörande överens; Mattias.
   Känns nästan löjligt:)

   Får väl hitta något att ryka ihop om:)

   Radera
 9. Lampa ska ju ha credit för att ha dragit upp nedtystade pedofiliövergrepp inom sin kyrka.

  /Patrik

  SvaraRadera
  Svar
  1. Absolut!
   Att vi andra icke-pedofila hasare är lika förtappade i hans värld är ju något man bara får ta. Om man vill ha omelett får man vara beredd att knäcka några ägg (förlåt, jag kunde inte hejda mig).

   sake

   Radera
  2. Håller fullständigt med! Rolf Lampa är säkert i många avseenden en förträfflig människa. Han är bara outhärdlig att diskutera med i livsåskådningsfrågor.

   Radera
  3. Måste erkänna att jag känner mig lite cynisk inför det. Efter att ha läst runt på dessa olika bibeltrogna bloggar får jag en känsla av att det mer handlar om att positionera sig så bra som möjligt inför himlafärden och inte så mycket omsorg om sina medmänniskor. Tron och bibeln blir ett sätt att skilja sig från resten av befolkningen och se ner på dem. detta vittnar inte minst Lampas egna kommentarer om där han ogenerat sprider sitt hat och förakt mot oliktänkande. Att sen Johannes tar honom i försvar och förnekar hans oförskämdheter gör väl inte saken bättre.

   Så mitt i allt det goda så finns det lite väl mycket smolk i bägaren..

   Radera
  4. Även om vi inte är i USA:s nivåer, så finns det ju fler av Lampas typ än man vill tro. Detta skrevs på en väns facebooksida till exempel:
   "SD gjorde helt rätt som tågade ur skökokyrkan där Eva Brunne (öppet homosexuell) predikade det som djävulen ingav henne. En profetisk handling som få uppmärksammat."

   /samma Patrik som ovan.

   Radera
  5. Under vilka stenar gömmer sig dessa kryp när de inte kravlar runt i kommentarsfält? Var det ett anonymt inlägg?

   Radera
  6. Nej, det var en facebookvän till min vän (som är pingstvän), helt öppet och allvarligt menat. Han följde sedan upp med ett gäng andra inlägg i diskussionen som gick ut på att homosexuella är besatta av djävulen. Typ.

   Hade jag inte riktigt tänkt på innan, men det verkar som att SD kan locka till sig de riktigt fundamentalistiska kristna i landet.

   Radera
  7. Måste säga att dessa människor skrämmer mig en hel del. Som tur var bor vi i ett land där det råder stabilitet och där dessa krafter har svårt att få något fäste hos den stora allmänheten.

   Men det här är människor som lever i en annan världsbild än vi andra gör. En värld där kampen mellan ont (satan) och gott(gud) pågår för fullt. Tyvärr så representerar vi satans lag och där tror jag vi har en orsak till att Johannes undviker diskussioner. Nu verkar Johannes höra till den lite mer jordnära kretsen men han är ändå väldigt lång upp i det blå.

   Men vi ska komma ihåg att inom dessa kretsar är man övertygad om att vi lever i den sista tiden och Jesus kommer inom kort och hämtar hem alla de som tror på honom. Vi andra kommer att bli lämnad kvar och få vittna till striden mellan gud och satan, allt enligt uppenbarelsebokens beskrivning.

   Det kan låta som ganska oskyldigt men under andra omständigheter skulle dessa kärlekspredikande människor kunna företa sig helt andra saker.

   Jag har i en blogg då jag ifrågasatte något (minns tyvärr inte vad det var) blivit besvarad med en besvärjelse mot onda andar. Min kommentar drog till sig satan till bloggen menade man.

   Men den kanske värsta kommentaren fick jag dock på Newtonbloggen i den serie där Johannes skrev om moseböckerna och Joshua. Jag gick i ganska hård polemik med både Johannes och Lampa då jag menade att dom förhärligade och hyllade ett ursinningslöst folkmord. Förklaringarna varför detta var rätt och nödvändigt var många men den värsta kommentaren var ända att " en syndares liv är ändå så eländigt att det är lika bra att avsluta det åt honom/henne"......

   Att SD drar till sig dessa människor är ganska naturligt. Med invandrare följer Islam och Islam är satans religion.
   katolska kyrkan är den stora skökan som beskrivs i uppenbarelseboken.
   De flesta andra kristna som inte följer eller tolkar bibeln bokstavligt sprider lögner och irrläror.

   Och ateister ska vi inte ens nämna.

   Alla dessa kommer att hamna i helvetet enligt deras sätt att tolka världen. De (vi) är människor som dom antingen ska försöka omvända eller bara hålla på avstånd.

   Radera
  8. Nu är Lampa tillbaka på newtonbloggen.....

   Radera
  9. Vi nämnde hans namn för många gånger... Precis som Beetlejuice.

   Radera
  10. Vad var det jag sa? I told you!

   "Gamle Egon11 oktober 2013 01:44

   Man skall vara försiktig med vad man önskar ty det kan gå i uppfyllelse.
   Låt mig aldrig mer behöva läsa en rad av lampans psykotiska tirader.
   Han är så bortom all räddning att det förvånar mig att han får bo hemma."

   http://www.youtube.com/watch?v=CsbYx6hevoQ

   Radera
  11. Han verkar i alla fall vara i samma form som tidigare.... Känns tryggt. Gilla inte för stora förändringar.

   Radera
  12. Ja, det är skönt att veta var man har folk.

   Radera
 10. Har ni också skumma time stamps på denna blogg?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja; kanske är det amerikansk tid?

   Radera
  2. Oj, verkar så, ja. Jag har inte kollat på inställningarna tidigare. Fixat nu, tror jag.

   Radera
 11. Hej hej!

  Är nykommen, visste inte att du hade en blogg Mattias. Kul, och intressant läsning indeed. Uppskattar ditt rationella sätt att föra en diskussion samt språket.
  Jag återkommer för mer läsning när jag har tid över eftersom att jag med intresse följt dtt och Johannes meningsbyte.

  SvaraRadera
 12. Hejsan! Som kuriosa kan jag meddela att din kommentar råkade bli nummer 100 jämnt. Tack för de vänliga orden. Egentligen tvekar jag att kalla det här en blogg, för meningen var ursprungligen aldrig att driva någon slags agenda. Från början startade jag den för att kunna lägga upp referensmaterial, främst bilder och sådant, som jag ville kunna hänvisa till i diskussioner på andra ställen. Men nu har det blivit en del inlägg, och fler är på gång om jag får lite tid att skriva färdigt dem.

  SvaraRadera
 13. Hej,
  ligger Newtonbloggens kommentarer nere för er också?

  Sake

  P.S. jag får inte kommentera här med mitt WordPress/Gravatar-konto som identifikator. Har någon någon aning om varför det är så?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Sake, jag har egentligen inte en susning om hur det här funkar. När jag själv lägger in kommentarer så får jag en rullgardinsmeny och där står WordPress som ett alternativ. Får du inte det?

   När jag ändå håller på; vet någon hur i helvete man får bort rättstavningsfunktioner, eller alternativt får dem att använda svensk mall? Det här drabbar mig här, och även på Twitter och när jag kommenterar på Newtonbloggen.

   Radera
 14. Kommentarerna i Newton är tillbaka - kanske bara en tillfällig hicka.

  Sake

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kommentarsloggen till höger är iallafall inte online. Är det den du menar? Eller var det hela kommentarsfältet som var borta? Kommer Johannes till slut att stänga ner kommentarsfältet?

   Radera
  2. Gör en liten notering här om ni postar...

   http://www.psychologies.co.uk/wp-content/uploads/2010/10/hiding.jpg

   Radera
  3. "Kommer Johannes till slut att stänga ner kommentarsfältet?"

   Jag undrar om det inte är där det slutar snart. Han börjar uppenbarligen bli frusterad -- och det börjar också bli precis lika uppenbart för samtliga inblandade att han helt enkelt inte klarar av att bemöta den kritik och de motargument han får. Jag tror det bara är en tidsfråga innan han helt och hållet stänger ned möjligheterna att kommentera hans inlägg.

   Radera
  4. 2 sista inlägg raderade.

   Radera
  5. Inte så konstigt i och för sig. Det var ju test-spam.

   Radera
  6. Så klart, men underhåll pågår alltså trots skendöd site.

   Radera
 15. @ jon från den 14 oktober.
  Fundamentalism kommer med en hel massa obehagliga konsekvenser. En är sorteringen i frälsta och fördömda. En annan är tanken kring en absolut moral, där moralen är given från en gud. Men den absoluta moralen som presenteras har alltid en bakdörr. Människan skall vara god, göra goda gärningar, ej bedriva hor eller misshandla och döda, UTOM om guden så befaller. Då är det plötsligt rätt att göra alla de saker som den s.k. absoluta moralen som guden har givit oss - förbjuder. Att säga att logiken haltar är att ta i i underkant. Men utöver det är det också obehagligt att det finns människor i vårt samhälle som så tydligt lever enligt två rättesnören samtidigt, där de i det ena läget anser sig ha en högre moral än sin medmänniska p.g.a. regler som deras gud har instiftat och därmed är satta på högre hästar än alla andra, och i det andra läget är det lika rätt, till och med mer än rätt, att begå vad de själva anser skulle vara totalt omoraliska handlingar, om det inte var så att deras gud har befallt dem att göra så. Bibeln är full av exempel, och i närtid har vi här i Sverige fallet Husby.

  Sake

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och även att de här Village People-killarna inte kan få komma ut som homosexuella utan i stället vänder sitt självförakt utåt mot andra stackare.
   http://www.youtube.com/watch?v=sY93XEj3HYw
   Det är väl en av de mer tragiska effekterna av kristendom. Det, abortfrågan och stamcellsforskningen.

   Radera
 16. Sake, snabb kommentar: Menar du Knutby?

  SvaraRadera
 17. Ja, så var det. Inte Husby utan Knutby.

  Läskigt, hur som helst.

  Sake

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja fy fan vilken röra. Jag hänvisade till Knutbyförsamlingen och deras epistemologi i ett NB-inlägg för länge sedan:

   http://newtonbloggen.wordpress.com/2012/07/30/noas-16-sonsoner-tubal-jafetsson/#comment-5730

   Det finns apropå det en P3 Dokumentär-dokumentär om Knutbydramat där man kan höra Åsa Waldau och andra församlingsmedlemmar diskutera sin verksamhet. De har en helt urspårad syn på kunskapssökande.

   http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/66785?programid=2519

   Radera
 18. Jag tar tillbaka!

  Det var lärorikt att ha en liten dust med Lampa.

  Läs och skåda vad jag inte kunde föreställa mig var möjligt.

  Han har kommit fram till att gud skapar med hjälp av slumpen. Han har kommit hela vägen. Helt fascinerande.

  http://newtonbloggen.wordpress.com/2013/09/29/sevard-film-programming-of-life/#comment-13245

  SvaraRadera
  Svar
  1. Misstänker att Herr Lampa snart kommer att dra sig ur debatten efter att ha kastat ur sig diverse oförskämdheter och besvärjelser. Har en känsla av att han brukar agera på det sättet.

   Men visst är det spännande med en person som så detaljerat vet hur gud gör, tänker och agerar???

   Radera
  2. Nja, alla de här extremisterna är tvärsäkra på hur Gud gör. De stjälper ned alla oklarheter i sopbingen "varför".

   De förväxlar också tanken "så måste det vara" med verkligheten.

   Rolf är dock unik i att han till slut har insett att immunsystemet inte kan fungera utan slump. I det läget gör han det fantastiska att han låter gud planera med hjälp av slump *ordboken brinner upp*.

   Radera
  3. "Nja, alla de här extremisterna är tvärsäkra på hur Gud gör."

   Synd bara att dom inte är överens sins emellan utan den ena fantastiska tolkningen och förklaringen efter den andra presenteras. Lite märkligt tycker jag då bibeln ger så glasklara svar på allt. :D

   Radera
 19. Ett utrop till björk! Jag kan inte längre skicka till din e-mailadress, så kolla gärna det eller förse mig med någon annan adress. // Mattias

  SvaraRadera
 20. Våra kära vänner Johannes och Vesa Annala har börjat blogga på föreningen Gennesis hemsida. Johannes har än så länge bara publicerat den näst sista posten från Newtonbloggen. Dom får gott sällskap av Christer Holmdahl som spelar i samma liga. Kan bli intressant..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Spännande! Jag noterar också med försiktigt hoppfullt intresse Toivo Alms uppdykande i kommentarsfälten på Newtonbloggen. Ser ju lovande ut!

   Radera
 21. Är faktiskt en del "spännande" bloggar på genesis.nu

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fantastisk läsning. Annika Björk är en ny bekantskap som jag inte har sett förut. Hennes inlägg om skolans indoktrinering:
   http://genesis.nu/skapelsetroende-med-tro-pa-en-ung-jord-trots-skolans-indoktrinering
   ...är en lysande illustration över hur det kan då när tomtar med en förutbestämd agenda och utan kritiskt tänkande går ut och bedriver oövervakade studier på internet.

   Radera